Novice

Jun 2017 22

Problematika pobočnih masnih premikov v zaledju Koroške Bele

Sestanek Geološkega zavoda Slovenije s krajani Koroške Bele v aprilu 2017 Sestanek Geološkega zavoda Slovenije s krajani Koroške Bele v aprilu 2017

Potem ko je aprila na Jesenicah potekala zaključna konferenca mednarodnega projekta RECALL, v sklopu katerega so proučevali plazovito območje Potoška planina nad Koroško Belo, so aktivnosti in rezultate projekta predstavili tudi krajanom Koroške Bele. Sestanka se je udeležilo 33 ljudi, poleg njih pa sta bila prisotna tudi podžupan Jesenic Miha Rebolj in poveljnik civilne zaščite občine Jesenice Igor Arh.

Na sestanku so strokovnjaki Geološkega zavoda Slovenije najprej predstavili problematiko pobočnih masnih premikov v zaledju Koroške Bele in načrt izvedbe ukrepov v zaledju Koroške Bele, ki so bili izvedeni v sklopu projekta. Kot so pojasnili, so ob sodelovanju in izdatni pomoči lastnikov izvedli odstranitev podrtih dreves na peti plazu, kar je omogočilo lažje opazovanje spodnjega dela plazu. Izvedli so tudi razširitev dostopne ceste do druge hudourniške zaplavne pregrade nad vasjo Koroška Bela (gledano gorvodno), kar bo omogočilo redno vzdrževanje, praznjenje in preprečevanje zasipavanja struge potoka Bele skozi vas ter ureditev hudournika ob omenjeni cesti. Izvedba razširitve dostopa do hudourniške pregrade je bila sofinancirana s strani projekta RECALL, GeoZS, Občine Jesenice in komunalnega podjetja JEKO.

Po predstavitvi so strokovnjaki s krajani govorili tudi o nadaljnjih aktivnostih in raziskavah, od katerih bo odvisna tudi izbira vrste sanacijskih ukrepov, ki bi zagotovili dolgoročno varnost krajanov Koroške Bele pred možnimi pobočnimi masnimi premiki v zaledju vasi. Sestanek se je zaključil s sklepom, da so bile v okviru finančnih zmožnosti opravljene kakovostne raziskave in ukrepi, ki pa ne zagotavljajo trajne rešitve pred pobočnimi masnimi premiki v zaledju Koroške Bele. V ta namen bi bilo treba izvesti podrobnejše globinske raziskave, ki bi ponudile osnovne vhodne podatke za načrtovanje dolgotrajnejših sanacijskih ukrepov.

Občina Jesenice je doslej dejavno sodelovala pri reševanju problematike, med drugim je na problematiko pobočnih premikov v zaledju Koroške Bele opozorila predstavnike Ministrstva za okolje in prostor. Informacijo o novi poti do zaplavne pregrade ter o stanju zaplavnih pregrad in same struge potoka Bela so posredovali tudi na Direkcijo RS za vode, kjer so odgovorili, da sta bili prodni pregradi na vodotoku Bela nad Koroško Belo izpraznjeni avgusta lani. Ob zadnjem ogledu po deževju konec letošnjega aprila pregradi še zagotavljata lovilni volumen. Zaradi nestabilnega zaledja vodotoka pa bodo zapolnjenost pregrad še naprej pozorno spremljali.

Projekt RECALL - Odzivnost evropskih skupnosti ob lokalnih pojavih zemeljskih plazov je potekal od decembra 2015, ko je bila oblikovana kooperativna skupina z namenom vzpostavitve učinkovite komunikacije med strokovnjaki in prebivalci, ki živijo v neposredni bližini plazovitega območja Potoška planina. Poleg strokovnjakov z Geološkega zavoda Slovenije, geodetov iz podjetja Modri planet in strokovnjakov iz podjetja Tempos so v skupini sodelovali predstavniki Občine Jesenice, dejavno pa so se vključili tudi domačini iz Krajevne skupnosti Slovenski Javornik – Koroška Bela in Agrarne skupnosti Potoki, Civilna zaščita občine Jesenice ter kranjska izpostava Uprave RS za zaščito in reševanje. Projekt RECALL sta sofinancirala Direktorat za humanitarno pomoč in civilno zaščito (DG ECHO) in Geološki zavod Slovenije.

Read 2648 times Last modified on Thursday, 22 June 2017 14:49

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Uporabne povezave