Skok na osrednjo vsebino

Novice

Jun 2018 24

V Kolpernu okrogla miza na temo družbene odgovornosti podjetij

V juniju je v Kolpernu potekala okrogla miza na temo družbene odgovornosti podjetij (v nadaljevanju: DOP). Poleg župana Tomaža Toma Mencingerja, vodje oddelka za gospodarstvo na občini Jesenice mag. Vere Djurić Drozdek in organizatorjev so v razpravi sodelovali predstavniki večjih jeseniških podjetij, obeh srednji šol ter Inštituta za razvoj družbene odgovornosti.

V uvodni razpravi sta organizatorja okrogle mize in partnerja v EU projektu, RAGOR in EGSŠ Radovljica predstavila, kako so se skupaj s partnerji iz Italije in Avstrije lotili predstavitve pojma DOP v srednjih šolah, direktorica Inštituta za razvoj družbene odgovornosti pa je predstavila pojem in pomen družbeno odgovornega ravnanja za podjetja.

Družbena odgovornost je opredeljena kot pošten odnos do zaposlenih, okolja, širše skupnosti, kupcev in dobaviteljev; je vsekakor v interesu lokalne skupnosti, saj ponuja nabor vrednosti, pri katerih lahko gradimo tesneje povezano družbo in osnoven prehod na trajnostni gospodarski sistem. Hkrati pa je tudi v strateškem interesu podjetij, saj jim omogoča pomembne koristi pri upravljanju tveganj, prihranke, dostop do kapitala, boljše odnose s strankami, učinkovitejše upravljanje človeških virov in njihove sposobnosti za inoviranje.

V razpravi smo iskali odgovor na dve temeljni vprašaji: v kolikšni meri jeseniška podjetja delujejo v skladu z načeli družbene odgovornosti in, ali je pomembno, da se prebivalci lokalne skupnosti in zaposleni v podjetjih zavedajo prizadevanja podjetij in delodajalcev za tako ravnanje.

Splošna ugotovitev udeležencev je bila, da podjetja pomen družbene odgovornosti poznajo in ga tudi upoštevajo; predvsem tista, ki so del večje skupine (SIJ, SOL, SUMIDA) imajo njeno konkretizacijo opredeljeno v svojih strateških dokumentih. Njihov odnos do DOP je najbolje povzel eden od razpravljavcev: podjetje, ki družbene odgovornosti nima vtkane v svoje delovanje, na dolgi rok ne more obstati.

Mnenja o smiselnosti seznanjanja prebivalcev o aktivnostih podjetij z vidika DOP niso bila tako enotna. Udeleženci so se sicer strinjali, da je pomembno, da občani vedo, da so se podjetja zavezala k takemu ravnanju, da pa naj govorijo dejanja. Nekatera podjetja o aktivnostih, ki jih izvajajo za širšo skupnost tudi poročajo na svojih spletnih straneh, vendar je malo verjetno, da občani te spletne strani spremljajo.

Vsi udeleženci pa so se strinjali, da bi bilo prav, da bi prebivalci vedeli, kaj DOP sploh je. Prevladujoče je namreč mnenje, da podjetja svojo družbeno odgovornost izražajo z donacijami športnim društvom. DOP pa je bistveno širša: je trajnosti pristop k razvoju, kar pomeni, da skrbimo za socialno pravičnost, ekonomsko vzdržnost in uporabljamo naravne vire tako, da jih bodo lahko v enaki meri naši zanamci. Če bodo prebivalci to razumeli, bodo razumeli tudi, da podjetja v času »suhih krav« ne morejo biti vedno velikodušna in da morajo včasih podvzeti tudi kakšne manj prijetne ukrepe, saj morajo najprej poskrbeti za svoje ekonomsko preživetje. Le tako bodo lahko ohranila sposobnost izvajanja najpomembnejšega ukrepa družbene odgovornosti, to je rednega izplačevanja plač svojim zaposlenim.

Read 2276 times Last modified on Friday, 29 June 2018 07:51

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Uporabne povezave