Skok na osrednjo vsebino

Novice

Mar 2021 17

O varnosti v občini Jesenice

Župan Blaž Račič je danes v svojem kabinetu sklical sestanek na temo varnosti v občini Jesenice. Sestanka so se udeležili vodja Medobčinskega inšpektorata in redarstva (MIR) Jesenice Gregor Jarkovič, vodja varnostne službe Sintal Gojko Milovanovič in pomočnik komandirja Policijske postaje Jesenice Admir Midžan. Skupna ugotovitev vseh je bila, da je sodelovanje deležnikov pri zagotavljanju varnosti odlično.
Prisotni so na sestanku opravili pregled varnostnih okoliščin v letu 2020 in opredelili morebitne varnostne izzive v letu 2021 v občini Jesenice. Ugotovili so, da je njihovo delo v letu 2020 močno zaznamovala epidemija Covid-19, kateri so bili podrejeni praktično vsi ukrepi. V tem delu je bil največji poudarek dela vseh varnostnih organov v občini pomoč šibkejšim in podpornim službam, ki so bile neposredno vključene v aktivnosti za obvladovanje širjenja epidemije. Epidemija in omejitve so v prostor prinesle nove varnostne okoliščine, Povečujejo se socialne in psihološke stiske, več je brezposelnosti, kar bo vsekakor vplivalo na varnostno sliko v občini.  Deviantna ravnanja, predvsem nasilje, so se iz javnih površin preselila za štiri stene, kar še dodatno otežuje odkrivanje in reagiranje pristojnih organov. Prav tako je opazno več pojava uživanja različnih prepovedanih substanc, sploh pri mlajši populaciji. Stanje kriminalitete je trenutno statistično ugodno in ni varnostno problematično. Stanje prometa na območju občine izjemno obremenjuje tovorni promet, kar je posledica odprtja večjih gradbišč (železniški predor, cestni predor, železniški nadvoz pri TVD Partizan Jesenice in zapora ceste ...). Velik problem je tudi mirujoči promet, veliko je nepravilnega parkiranja. Kljub vsemu omenjenemu so prisotni na sestanku ocenili, da je varnostna slika na območju občine Jesenice dobra.

 

Read 781 times

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Uporabne povezave