Skok na osrednjo vsebino

Novice

Dec 2021 07

Minister za infrastrukturo na delovnem obisku na Jesenicah

V okviru vladnega regijskega obiska je Občino Jesenice danes obiskal minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec in se sestal z županom Blažem Račičem. Pogovarjala sta se že o že večkrat odprtih infrastrukturnih vprašanjih ter projektih za izboljšanje kakovosti bivanja lokalnim prebivalcem, ki so v pristojnosti ministrstva za infrastrukturo.

Župan Blaž Račič je ministru Vrtovcu predstavil infrastrukturno problematiko in glavne izzive, s katerimi se Občina Jesenice sooča na infrastrukturnem območju, torej na področju gradnje, urejanja in vzdrževanja gospodarske javne infrastrukture. Eno od takšnih odprtih vprašanj je nadaljevanje obnove magistralne ceste R-2 skozi Jesenice. Po obnovi odseka od ZD Jesenice do mostu čez potok Jesenica si Občina Jesenice namreč prizadeva, da se bo obnova nadaljevala tudi na preostalem delu ceste skozi Jesenice, torej od ZD Jesenice do Koroške Bele. Pri tem je župan opozoril tudi na dve investiciji, ki sta že v teku, a za dokončanje potrebujemo sodelovanje države, in sicer ureditev novega priključka iz ceste R-2 do Obrata za predelavo debele pločevine na Koroški Beli ter ureditev prehoda za pešce preko regionalne ceste R-2 med objektom Turist in Železniško postajo Slovenski Javornik. Hkrati je stališče Občine, da bi morala država nadaljevati izvedbo daljinske kolesarske povezave, pri čemer bi se lahko z rekonstrukcijo R-2 po celotni dolžini zagotovila nova, varna daljinska kolesarska povezava. Na področju železniške infrastrukture je župan izpostavil nadgradnjo železniške postaje Jesenice ter dejstvo, da zgrajena železniška infrastruktura zaseda velike površine v samem središču mesta, a zaradi različnih dejavnikov ni več v celoti v uporabi. Opuščena železniška infrastruktura v občini predstavlja veliko oviro oziroma motnjo pri prostorskem načrtovanju občine, s tem pa tudi posledično zavira gospodarski in družbeni razvoj. S strani Občine Jesenice je bila že večkrat podana pobuda, da se železniška infrastruktura prilagodi tako, da bi del površin namenili potrebam mesta, predvsem za urejanje prepotrebnih parkirnih površin v gosto poseljenem središču. Prav tako je pri načrtovanju obnove nujno predvideti več prečnih povezav za pešce in kolesarje. Sproščena zemljišča in objekte bi lahko namenili za mestotvorne dejavnosti, katerih razvoj je zaradi pomanjkanja prostora omejen. Stališče Občine Jesenice je tudi, da je poslopje železniške postaje nujno potrebno revitalizirati v celoti in ne samo v obsegu nujnih investicijsko vzdrževalnih del. Na področju trajnostne mobilnosti je župan izpostavil problematiko celostne ureditve mestnega potniškega prometa. Skupno Občina Jesenice za izvajanje šolskih prevozov in izvajanje koncesionirane dejavnosti mestnega potniškega prometa letno zagotovi sredstva v višini preko pol milijona evrov, kar predstavlja veliko finančno breme. Ker pa je izvajanje javnega mestnega prometa izbirna občinska gospodarska javna služba, je Občina Jesenice državo pozvala k finančni pomoči, saj omejeni proračunski viri lokalne skupnosti takšnega stroška ne prenesejo več. Ne nazadnje je župan Račič izpostavil tudi območje Poslovne cone Jesenice. Izgradnja infrastrukture v Poslovni coni Jesenice namreč ni pomembna samo z vidika spodbujanja gospodarstva v občini, temveč tudi s prometnega vidika in z vidika urejanja degradiranih industrijskih površin. Ena od pomembnih točk s področja prometa je povečan promet vozil v prometnih mesecih. Občina Jesenice rešitev vidi v dokončanju gradnje obvozne industrijske ceste na območju Poslovne cone Jesenice. Pretežni del obvozne ceste je že zgrajen, zgraditi je treba še manjkajoči del ceste v dolžini približno 1 km od upravnega centra občine, po Poslovni coni do Javornika, kjer se v obliki krožišča na Javorniku (pri Savskem mostu) priključi na obstoječe cestno omrežje. Na to cesto bi se lahko preusmeril celotni industrijski, tovorni, gradbeni promet, s tem bi območje prometa zgostili na območju, ki ni poseljeno, na ta način pa zmanjšali negativni vpliv na kakovost življenja občanov Jesenic.

Minister Jernej Vrtovec je o nadgradnji Železniške postaje Jesenice povedal, da je v teku izdelava idejne zasnove in izvedbeni načrt za nadgradnjo Železniške postaje Jesenice, v letu 2022 naj bi bil izdelan tudi elaborat za ureditev fasade poslopja, na poziv župana pa bodo ponovno pregledali tudi smiselnost ohranitve vseh tirov. Po besedah ministra bo januarja objavljeno tudi javno naročilo za izvedbo prehoda na Slovenskem Javorniku, dokončala se bo lahko tudi ureditev novega priključka iz ceste R-2 do Obrata za predelavo debele pločevine na Koroški Beli. Na Jesenicah se lahko veselimo tudi nadaljevanja obnove ceste R-2, sicer ocenjene na skoraj 10 milijonov evrov, za katero država trenutno zbira ponudbe za izdelavo idejne zasnove za obnovo celotnega odseka. Ostale tematike, ki jih je župan izpostavil na delovnem sestanku, bodo na ministrstvu ponovno obravnavali.

Read 980 times Last modified on Tuesday, 07 December 2021 18:27

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Uporabne povezave