Skok na osrednjo vsebino

Novice

Feb 2024 16

DPN plato Karavanke: prisotni na javni obravnavi predlagali več sprememb

DPN plato Karavanke: prisotni na javni obravnavi predlagali več sprememb Foto: Policijska postaja Jesenice

V sredo, 14. 2. 2024, je bila na Jesenicah v Kolpernu javna obravnava študije državnega prostorskega načrta za ureditev mejnega platoja Karavanke (DPN plato Karavanke) pred načrtovano investicijo. Predstavniki Ministrstva za naravne vire in prostor, Ministrstva za infrastrukturo, Družbe za avtoceste RS (Dars) in projektantov so zainteresirani javnosti, ki se je udeležila javne obravnave, predstavili predlagane rešitve, ki zagotavljajo ustrezne parkirne površine za tovorna vozila (kapaciteta 140 parkirnih mest) ter površine in objekte za potrebe voznikov tovornih vozil, površine za delovanje policije in občasno mejno kontrolo avstrijskih mejnih organov.

Prisotni so po predstavitvi razpravljali o predlagani ureditvi platoja in podali naslednji predlogi in pripombe:

  • Policijsko postajo Jesenice je treba s platoja ponovno premestiti nazaj v mesto Jesenice, saj je preveč oddaljena od mesta in njegovih prebivalcev. Občina Jesenice je že pisno zahtevala nujen sestanek z ministroma za notranje zadeve in naravne vire in prostor ter ministrico za infrastrukturo in predlagala možne lokacije za umestitev nove Policijske postaje Jesenice;
  • ker je v okviru izvedbe DPN plato Karavanke predvidena rušitev objekta družbe Conditus, d. o. o., kjer poteka proizvodnja slaščic, je treba zagotoviti zanj nadomestno lokacijo in podati natančen terminski načrt izvedbe del na platoju, da selitev proizvodnje z ene na drugo lokacijo ne bo motila poslovanja družbe;
  • pri nadaljnjih aktivnostih je treba upoštevati in poskrbeti za zagotovitev minimalnih vplivov tovornih vozil – to je hrupa in izpušnih plinov – na območju najbližjega naselja Belo polje;
  • zagotovi naj se ustrezne površine za voznike tovornih vozil, vključno s sanitarijami, dovolj sence, ki bo v poletnih mesecih lajšala vročino, ter s površinami za občasno gostinsko ponudbo (za prodajo hrane in pijače – t. i. "food truck");
  • država bi morala nameniti odškodnino za prekomerno obremenjevanje okolja zaradi prometa po avtocesti.

Javna razgrnitev študije variant poteka do 6. marca 2024 na spletni strani Ministrstva za naravne vire in prostor, Občine Jesenice ter v prostorih Občine Jesenice. Do takrat je možno podati pisne pobude in predloge.

Read 540 times Last modified on Monday, 19 February 2024 19:01

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Uporabne povezave