Skok na osrednjo vsebino

Novice

Mar 2024 05

KS Sava in Občina Jesenice našli rešitev glede "sporne" prometne ureditve Ulice Viktorja Kejžarja

Delovna skupina, v katero so vključeni predstavniki Krajevne skupnosti (KS) Sava, Občine Jesenice in projektanta, je po pogovorih in nekaj sestankih našla rešitev glede "sporne" prometne ureditve Ulice Viktorja Kejžarja na Jesenicah, ki je zdaj sprejemljiva za vse. Spomnimo. Krajani KS Sava se ne strinjajo, da je promet v delu Ulice Viktorja Kejžarja (od nekdanje gostilne ''Pr' Kobal'') do križišča z Ulico bratov Rupar (do nekdanje pekarne Vidic) po rekonstrukciji iz dvosmernega preurejen v enosmernega. Zato so zbrali podpise in od pristojnih na Občini Jesenice zahtevali, da s strokovnimi službami preučijo možnosti dvosmernega prometa na omenjeni cesti.

Lokalni prebivalci oz. podpisniki peticije si torej želijo, da se promet v Ulici Viktorja Kejžarja – od nekdanje gostilne ''Pr' Kobal'' do obstoječega dela enosmerne Ulice Viktorja Kejžarja oz. do uvoza k stanovanjskemu bloku št. 32a – iz načrtovanega (in v delu od ''Kobala'' do ''Vidica'' že vzpostavljenega) že vzpostavljenega enosmernega prometa spremeni v dvosmerni promet.

Projektant in občinska strokovna služba sta ponovno preučila projekt in zakonodajo ter ugotovila, da možnosti za dvosmerni promet so. Cesta je najmanj široka ob ''Kobalu'', to je 4 metre. V skladu z veljavno zakonodajo (Pravilnikom o projektiranju cest) pa je dvosmerni promet mogoč na cesti širine le 3,5 metra, vendar so v takem primeru potrebna izogibališča. Ker so izogibališča v projektu predvidena, za preostali del ceste pa je načrtovana širina večinoma 5,5 metra, je dvosmerna ureditev ustrezna.

Omenjena delovna skupina, ki bo še naprej sodelovala pri oblikovanju rešitev gradnje in izgradnje etape 2 (projekt Ureditev območja KS Sava – etapa 2), je sklenila, da se rekonstrukcija ceste najprej izvede tako, kot predvideva projektna dokumentacija. To pomeni, da nivojsko dvignjena pločnika na obeh straneh ceste ostaneta kakor tudi enosmerni promet vzdolž te ceste. Po sklepu o predaji ceste v neomejeno uporabo (ob operativnem zaključku del), ki pomeni pravno formalno zaključek investicije, pa bo KS Sava predlagala spremembo prometne ureditve iz enosmernega v dvosmerni promet in tako poskrbela, da dvosmerni promet dejansko zaživi. Z navedenim dogovorom je soglašal tudi župan.

Read 898 times Last modified on Tuesday, 05 March 2024 16:02

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Uporabne povezave