Skok na osrednjo vsebino

Obvestila za javnost

Jun 2015 30

Župan z ministrom in poslanko o DPN Karavanke

Jesenice, 30. 6. 2015 – Danes popoldne je Kabinet župana občine Jesenice obiskal minister za infrastukturo dr. Peter Gašperšič, ki se je odzval na povabilo Občine Jesenice. Tema delovnega sestanka, ki se ga je udeležila tudi poslanka Državnega zbora Maruša Škopac, je bila priprava Državnega prostorskega načrta za dograditev predora Karavanke.

Minister za infrastrukturo dr. Peter Gašperšič se je danes na povabilo Občine Jesenice udeležil delovnega sestanka v Kabinetu župana občine Jesenice na temo Državnega prostorskega načrta za dograditev predora Karavanke. Sestanka se je poleg ministra udeležila tudi poslanka Državnega zbora Maruša Škopac. V sredini maja sta Ministrstvo za okolje in prostor ter Ministrstvo za infrastrukturo namreč objavila stališča do pripomb in predlogov, podanih v času javne razgrnitve Državnega prostorskega načrta za dograditev avtocestnega predora Karavanke (http://www.dpa.mzip.gov.si/doc/Stalisca_do_pripomb_DPN_KaravankeP1_15062015.pdf). Kljub temu, da sta ministrstvi nekaj pripomb s strani Občine Jesenice, Krajevne skupnosti Hrušica in druge zainteresirane javnosti upoštevali (med drugim obnova dotrajanega mostu na Hrušici), pa še vedno ostaja nekaj ključnih pripomb, za katere Občina Jesenice še vedno želi, da se upoštevajo.

Na današnjem delovnem sestanku so zato župan Tomaž Tom Mencinger s sodelavci in poslanka Maruša Škopac ministru predstavili najbolj pomembne neupoštevane pripombe in argumente za njihovo upoštevanje. V pogovoru sta bila izpostavljena predvsem dva neupoštevana predloga, in sicer izgradnja krožišča na Hrušici ter t. i. Mazenkova jama kot ena od možnih odlagališč odpadnega materiala. Ob koncu sestanka je minister izrazil pripravljenost ponovne proučitve podanih predlogov, strinjal pa se je tudi z županovo prošnjo po še tesnejšem sodelovanju pripravljavcev Državnega prostorskega načrta s pristojnimi sodelavci Občine Jesenice.

Read 1421 times

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Uporabne povezave