Obvestila za javnost

Jan 2016 15

Obvestilo o javni razgrnitvi Novelacije občinskega razvojnega programa 2011 - 2025

Občinski razvojni program 2011–2025 (ORP) je temeljni strateški dokument občine, ki opredeljuje vizijo razvoja Občine Jesenice do leta 2025, strateške cilje v tem obdobju, prioritete ter programe in projekte, ki so potrebni za uresničevanje strateških ciljev, in je bil sprejet na 11. seji Občinskega sveta, dne 27.10.2011.

Kljub temu, da gre za dolgoročni strateški dokument, ga je potrebno zaradi sprememb, ki vplivajo na njegovo izvajanje, spremljati in v primeru večjih odstopanj tudi uskladiti z novonastalim stanjem tako na področju družbeno gospodarskih gibanj, kot na področjih novih potreb in  razpoložljivih možnosti v lokalni skupnosti.

V samem procesu priprave novelacije dokumenta smo že poskušali vključiti večino sprememb in predlogov strokovne javnosti, vendar pa menimo, da je za dokončno pripravo tega dokumenta potreben tudi konsenz široke javnosti, torej večine občanov, zato dokument dajemo v javno razgrnitev, ki bo trajala od 15. januarja do 1. februarja 2016.

Gradivo – Novelacija občinskega razvojnega programa 2011 – 2025 je na voljo na spletni strani Občine Jesenice (www.jesenice.si) v priloženih dokumentih, v sprejemni pisarni Občine Jesenice in na sedežih vseh Krajevnih skupnosti, kjer lahko vaše pripombe podate pisno, oziroma jih posredujete po elektronski pošti na naslov This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

V primeru dodatnih vprašanj, le ta lahko posredujete na elektronski naslov: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

TOMAŽ TOM MENCINGER
Župan

 

Read 2955 times Last modified on Wednesday, 27 January 2016 14:14

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Uporabne povezave