Obvestila za javnost

Jun 2016 01

Poročilo AJPES o poslovanju poslovnih subjektov v letu 2015

Agencija RS za javnopravne evidence in storitve (AJPES) v skladu z Zakonom o državni statistiki in Letnim programom statističnih raziskovanj zbira in obdeluje podatke iz letnih poročil vseh vrst poslovnih subjektov. Na podlagi podatkov, zajetih v podatkovnih zbirkah, pripravlja uskupinjene infomracije o poslovanju poslovnih subjektov. V informaciji sta predstavljena poslovni izid in premoženjsko finačni položaj gospodarskih družb, samostojnih podjetnikov in zadrug na Gorenjskem v letu 2015. Že drugo leto zapored ugotavljamo, da se gospodarska slika družb in podjetij na Gorensjkem izboljšuje, kar kažejo posamezni kazalniki oziroma posamične kategorije zbranih in obdelanih podatkov. Pri tem bi izpostavili samo nekaj bolj zanimivih podatkov:
Obseg industrijske proizvodnje se je povečal za 4,5%, cene industrijskih izdelkov so se znižale za 0,5%, izvoz se je povečal za 8,0%, uvoz pa za 5,0%, pokritost uvoza z izvozom je znašala 132,7%, temeljna obrestna mera (TOM) je bila negativna in sicer -0,49%, cene življenjskih potrebščin so se znižale za 0,5%.

Bolj podroben pregled poslovanja poslovnih subjektov pa je razviden v priloženem dokumentu.

Read 1812 times Last modified on Friday, 03 June 2016 09:52

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Uporabne povezave