Obvestila za javnost

Apr 2017 07

Poročilo z 11. redne seje Sveta KS Podmežakla

V torek, 4. aprila 2017, so se na svoji 11. redni seji sestali člani Sveta KS Podmežakla.

Potrdili so zapisnik prejšnje seje Sveta KS ter potrdili poročilo o finančnem poslovanju KS Podmežakla v letu 2016.

Obravnavali so zapisnik v zvezi z izvajanjem komunalnega plana v letu 2017. Ugotovili so, da so v proračunu Občine Jesenice za leto 2017 so med drugim zagotovljena tudi sredstva za ureditev dveh avtobusnih postajališč na območju Podmežakle – obojestransko pri TPJ in Hermanovem mostu (brez nadstreškov).

Ostale naloge, ki so jih svetniki KS uvrstili v svoj plan kot prioritetne, vendar jih morajo potrditi in jih v svoj plan uvrstiti še pristojne službe Občine Jesenice, so tudi:

  • ureditev – asfaltiranje ceste do stavbe Cesta 1. maja 8 (zadevo morajo še potrditi in jo v svoj plan uvrstiti še pristojne službe Občine Jesenice);
  • sanacija pločnika na Cesti heroja Verdnika (Dizdarević);
  • namestitev košev za smeti po celotni dolžini obnovljene Ceste 1. maja.

Svetniki pozdravljajo, da se glede peš prehoda oziroma mostu čez Savo zadeve premikajo, saj je bil opravljen ogled, na katerem je bil prisoten direktor Komunalne direkcije Občine Jesenice Marko Markelj in direktor podjetja KOV s.p. Vojo Jovičić. Na podlagi tega ogleda je bil pripravljen predračun sanacije v višini 100.000 €.

Svetniki KS pa vztrajajo pa na stališču, da je potrebno most ohraniti v celotni dolžini, saj se uporabniki (predvsem otroci) tako izognejo prehodu čez železnico in cesto, ki je zelo prometna.

Svetnike motijo tudi reklame, ki dodatno obremenjujejo konstrukcijo mostu. Zato predlagajo, da se reklame odstranijo, ali pa naj se za njih plačuje prispevek, ki naj gre v sklad za obnovo mostu.

Svetniki so tudi razpravljali o urejenosti zemljišča, na katerem se nahaja stavba KS. Mnenja so, da je potrebno dvorišče pred stavbo KS urediti v celoti: očisti naj se jašek na dvorišču, po potrebi uredi drenaža zemljišča, nasuje naj se pesek oziroma drug ustrezen material, po potrebi se namestijo pohodne plošče. Na zahodnem delu par-cele naj se nujno postavi ograja.

Svetniki predlagajo ogled s pristojnimi službami Občine Jesenice.

Tudi letos bodo Člani Sveta KS sodelovali v akciji čiščenja okolja. Dogovorili so se,  da bo čistilna akcija na področju Podmežakle v soboto, 22.4.2019, zbor udeležencev pa bo ob 9.00 uri pred stavbo KS na Mencingerjevi ulici 1.

Pristojnim službam Občine Jesenice pa so posredovali tudi nekaj vprašanj, pobud in predlogov:

  1. Kdo je zadolžen za čiščenje kolesarske poti?
  2. Uredi naj se luč na severnem delu peš poti čez Savo (ob TUŠ-u). Obstoječa svetilka sicer ni v lasti Občine Jesenice, zato naj se pozove lastnika, da razsvetljavo uredi (sanira) in s tem omogoči varno pot uporabnikom tega območja.
  3. Prehod za pešce pri Hermanovem mostu in prehod vzhodno od mostu čez Savo (Dizdarević) sta zarisana na mestu, ki ne omogoča preglednosti voznikom in pešcem. Svetniki zato predlagajo, da se prehoda premakneta, v kolikor pa to ni možno, naj se namesti ogledalo, ki bo pešcem omogočalo varno prečkanje cestišča.
  4. Odstranijo naj se količki na lokaciji Cesta 1. maja 100 - 104. Zadeva naj bi se sicer urejala v sklopu urejanja obcestnega oziroma obvodnega pasu na Cesti 1. maja, vendar z oziroma na pritiske krajanov svetniki predlagajo, da se zadeva obravnava prioritetno, zato naj se prične s postopkom za odstranitev navedenih količkov.
Read 1902 times Last modified on Friday, 07 April 2017 12:11

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Uporabne povezave