Skok na osrednjo vsebino

Obvestila za javnost

Apr 2017 19

Informacija s 16. redne seje Sveta KS Blejska Dobrava

16. seje Sveta krajevne skupnosti Blejska Dobrava, ki je bila v četrtek, 6. aprila 2017, ob 19.00, v pisarni krajevne skupnosti na Blejski Dobravi.

Po pregledu zapisnika 15. seje Sveta KS so bili sklepi seje soglasno potrjeni.

Svet KS Blejska Dobrava je obravnaval in se seznanil z opravljenimi aktivnostmi med sejama, predvsem s podajo predlogov za ustrezno ureditev makadamske ceste do Kavčk in postavitve prometnega znaka prepovedano ustavljanje in parkiranje v križišču na koncu nadvoza čez AC na cesto,  ki vodi ob levi strani AC vse do Kavčk.

Na seji Sveta je bilo obravnavano še  naslednje:

 • Gradnja obvoznice Lipce, ki potekajo po planu.
 • Aktivnosti za izvedbo projekta širitve ceste, gradnja pločnika in avtobusne postaje ter ureditev križišča, na cesti od Črne vasi do križišča za Lipce pri Sumidi naj bi potekale.
 • Aktivnosti za izdelavo projekta za kanalizacijo Lipce in črpališče potekajo po planu.
 • V okviru urejanja okolice pri podjetju Acron, bo zgrajen tudi del pločnika ob cesti.
 • Podana je bila pobuda za čiščenje zaraščenega meteornega kanala nad objektom KS, zato se Komunalni Direkciji poda predlog za sanacijo stanja.
 • Na pobudo krajanov za označitev prehoda za pešce pri hiši Blejska Dobrava 2, na RC, smo prejeli odgovor,da prehod ni potreben in je prečkanje ceste skladno z zakonom.
 • Opravljen je bil komisijski ogled poškodovanje ograje na igrišču za šolo. Popravilo se bo reševalo v okviru reklamacije.
 • Podan je bila pobuda, da se Občini Jesenice predlaga ureditev stojnice in zaračunavanja vstopa v Vintgar, ko bo urejeno Vaško jedro. O tem bodo obveščene pristojne službe občine.
 • Letos bodo postavljeni novi usmerjevalni znaki na pešpoti po KS. Pri postavitvi bodo aktivno sodelovali člani sveta KS.
 • Občina je nabavila nove defibrilatorje in bo eden postavljen na Kočni na »orodišče«.
 • Čistilna akcija bo 22. 4. 2017 v vseh naseljih v KS. Vabila so bila poslana, delo bodo koordinirali člani Sveta KS.
 • Obravnavana in sprejeta je bila dopolnitev pravilnika o Priznanjih KS.
 • Tudi letos bo prvomajska budnica in sprejem Pihalnega Orkestra Jesenice Kranjska Gora na Lipcah.

 

S spoštovanjem,

Anton Hribar
predsednik Sveta
KS Blejska Dobrava

Read 2009 times Last modified on Thursday, 20 April 2017 08:17

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Uporabne povezave