Skok na osrednjo vsebino

Obvestila za javnost

Apr 2017 21

Obveznosti lastnikov zasebnih vodovodov - POZIV

V skladu z 8. členom Uredbe o oskrbi s pitno vodo (Ur. list RS, št. 88/2012) in 5.a členom Odloka o oskrbi s pitno vodo v občini Jesenice (Ur. list RS, št. 25/2010-UPB, 35/2011 in 99/2013), so lastniki zasebnih vodovodov dolžni pisno obvestiti občinsko upravo Občine Jesenice o upravljavcu zasebnega vodovoda in posredovati podatke o zasebnem vodovodu.

V primeru lastne oskrbe s pitno vodo, mora zasebni vodovod imeti upravljavca, če oskrbuje:

  • eno ali več stanovanjskih stavb v katerih je skupno pet ali več stanovanj, v katerih prebivajo osebe s stalnim prebivališčem,
  • eno ali več stanovanjskih stavb z oskrbovanimi stanovanji, stanovanjskih stavb za posebne namene, gostinskih stavb, upravnih ali pisarniških stavb, trgovskih ali drugih stavb za storitvene dejavnosti, stavb za promet ali stavb za izvajanje elektronskih komunikacij, industrijskih stavb ali skladišč in stavb splošnega družbenega pomena in
  • eno ali več stavb ali gradbenih inženirskih objektov, kjer je omogočena splošna raba vode iz zasebnega vodovoda.

Lastniki zasebnega vodovoda morajo skleniti pogodbo o upravljanju zasebnega vodovoda s pravno ali fizično osebo in o upravljavcu zasebnega vodovoda pisno obvestiti občino. Ne glede na prejšnji stavek se pogodba o upravljanju zasebnega vodovoda ne sklene, če imajo stavbe iz tretjega odstavka tega člena enega lastnika, ki je hkrati upravljavec zasebnega vodovoda. Lastnik zasebnega vodovoda mora o njegovem upravljanju pisno obvestiti občino. Občina zagotavlja evidenco zasebnih vodovodov in njenih upravljavcih na območju občine.

Glede na to, da od uveljavitve uredbe in odloka Občina Jesenice ni prejela še nobenega obvestila o upravljavcu in zasebnem vodovodu, ki pa na območju občine Jesenice takšni vodovodi obstajajo, pozivamo vse lastnike zasebnih vodovodov, da čim prej sporočijo podatke o upravljavcu in zasebnem vodovodu Komunalni direkciji Občine Jesenice, na naslov Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice ali na naslov This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Read 2651 times

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Uporabne povezave