Skok na osrednjo vsebino

Obvestila za javnost

Nov 2018 08

Finančne spodbude za nove naložbe v učinkovito rabo in obnovljive vire energije - obvestilo o javnem pozivu Slovenskega okoljskega javnega sklada

Zainteresirano javnost obveščamo, da je Slovenski okoljski javni sklad objavil javni poziv za finančne spodbude za podjetja za naložbe v učinkovito rabo in obnovljive vire energije. Informacije o razpisu objavljamo v spodnjih vrsticah:

Razpisnik:
Slovenski okoljski javni sklad

Datum objave:
5.10.2018

Rok za oddajo:
do porabe sredstev

Višina sofinanciranja:
do 20 % nepovratnih sredstev + brezobrestni kredit

Namen, cilj in predmet razpisa
Predmet javnega poziva so finančne spodbude v obliki nepovratnih sredstev in kredita s subvencionirano obrestno mero, dodeljene po pravilu »de minimis« pomoči (do 200.000 EUR), za nove naložbe učinkovite rabe in rabe obnovljivih virov energije na območju Republike Slovenije.
Namen javnega poziva je spodbuditi izvedbo ukrepov učinkovite rabe energije v stavbah, ukrepov učinkovite rabe električne energije, rabe odpadne toplote v procesih ter ukrepov za povečanje rabe obnovljivih virov energije.

Upravičeni stroški
Upravičeni strošek je nova naložba v izvedbo enega ali več ukrepov, ki se bodo začeli izvajati po oddaji vloge za pridobitev finančne spodbude:
A- toplotna izolacija zunanjih sten, sten proti neogrevanim prostorom ali sten proti terenu;
B- toplotna izolacija tal na terenu, tal nad neogrevanim prostorom ali tal nad zunanjim zrakom;
C- toplotna izolacija stropa proti neogrevanemu prostoru ali stropa v sestavi ravnih ali poševnih streh;
D- zamenjava oken z energijsko učinkovitimi okni;
E- vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje stavbe;
F- vgradnja kurilne naprave na lesno biomaso za centralno ogrevanje stavbe;
G- zamenjava toplotne postaje ali vgradnja toplotne postaje za priklop na sistem daljinskega ogrevanja;
H- vgradnja sprejemnikov sončne energije;
I- vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stavbah;
J- vgradnja energijsko učinkovitega sistema razsvetljave;
K- optimizacija sistema ogrevanja;
L- naložbe v naprave za samooskrbo z električno energijo;
M- gradnja skoraj nič-energijske stavbe;
N- izkoriščanje odvečne toplote iz procesov in/ali naprav;
O- vgradnja energijsko učinkovitih elektromotorjev in/ali vgradnja frekvenčnih pretvornikov;
P- uvedba sistema upravljanja z energijo;
R- ukrep energetske učinkovitosti v poslovnem procesu;
S- naložbe v naprave za soproizvodnjo električne energije in toplote.

Upravičeni prijavitelji
Upravičeni prijavitelji po tem razpisu so:
- Gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki po Zakonu o gospodarskih družbah,
- Zadruge po Zakonu o zadrugah.
 
Višina nepovratnih sredstev
Višina nepovratnih sredstev po rzapisu je:
- 20 % nepovratnih sredstev oz. do 200.000 EUR (de minimis) v kombinaciji z
- brezobrestnim kreditom (3 mesečni EURIBOR + 0,00 %).

Povezava do javnega poziva in razpisne dokumentacije:
https://www.ekosklad.si/razpisi/prikazi/tenderID=152

Read 1419 times Last modified on Thursday, 08 November 2018 13:06

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Uporabne povezave