Skok na osrednjo vsebino

Obvestila za javnost

Jun 2019 19

Informacija s 4. redne seje Sveta KS Blejska Dobrava

Številka: 25/2019-3

Informacija s 4. redne seje Sveta KS Blejska Dobrava

ki je bila v četrtek, 6. junija 2019, ob 19.00, v pisarni KS Blejska Dobrava.

Po pregledu in potrditvi zapisnika 3. seje Sveta KS je svet KS obravnaval še naslednje:

 • 8. 4. 2019 je bila konstitutivna seja Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin občine Jesenice. Na podlagi sklepa je bil podan predlog nabave in namestitve košev za smeti.
 • 10. 4. 02019 so bili na obisku v vrtcu na Blejski Dobravi župan, ravnatelj šole Koroška Bela in ravnateljica Vrtca Jesenice. Opravili so ogled prostorov nad pisarno KS z namenom zagotavljanja dodatnih prostorov za potrebe vrtca.
 • 17. 4. 2019 sta se predsednik in podpredsednik sestala s krajanom Markom Ahčinom, ki je skupaj s posamezniki s Kočne pripravljal peticijo zaradi neaktivnosti na komunalnem področju na Kočni.Dogovorjeno je bilo, da se s peticijo počaka, ker se zadeve glede pločnika in kanalizacije odvijajo.
 • 6. 5. 2019 je bil skupaj s predstavniki TD Gorje, Tomažem Bregantom, opravljen ogled poti od pokopališča do Vintgarja.
 • 13. 4. 2019 je bila izvedena tudi čistilna akcija v krajevni skupnosti Blejska Dobrava. Udeležba krajanov je bila slaba, izjemen pa je bil odziv šole in vrtca. Celotnoobmočje KS je bilo očiščeno.
 • 7. in 8. 5. 2019 so se izvajala dela v Vintgarju. Štirje prostovoljci, od tega dva člana sveta KS z Blejske Dobrave so urejali ograjo in nasuli pesek, ki ga je dala Občina Jesenice, istega dne je bila urejena makadamska pot mimo vežic.
 • Na Blejski Dobravi, pri hišah št. 114 in 115 so opozorili na problem s parkiranjem. O zadevi je bil sklican sestanek in opravljen ogled, kar je razvidno iz zapisnika o ogledu. Podan je bil predlog komunalni direkciji občine za postavitev prometne signalizacije, ki je pri hiši Blejska Dobrava 109 že postavljena.

Svetnica Irena Kolbl  je pri tem opozorila, da je pešpot v Vintgar mimo hiše Blejska Dobrava 114 nekvalitetno vzdrževana, ograje se kar naprej podirajo, prav tako lesene stopnice in pot. To pot je dolžna vzdrževati občina. Obenem je opozorila na to, da kljub večkratnim prošnjam in ogledom na terenu, rumene usmerjevalne table na železniški oz. avtobusni postaji v smer Vintgar še vedno ni. Zanimalo jo je tudi, kako občina Jesenice porabi sredstva, ki jih v proračun nakaže TD Gorje za uporabnino ceste v Vintgar. Opazila je, da parkirana vozila v Vintgarju zaposlenih delavcev redarji sankcionirajo, ostalih vozil pa ne.

Na njeno pripombo, da Slovenske železnice ob železniški progi na Blejski Dobravi uničujejo plevel s prepovedanimi škropivi, ki škodujejo čebelam in tudi ljudem, na zemljiščih, ki so znotraj TNP in so kmetijske površine 1. razreda ji je predsednik odgovoril, da so škropiva ekološka in zato bolj mastna, niso pa nevarna ali prepovedana.

 • 16. 5. 2019 je predsednik govoril z županom v zvezi z odkupom zemljišča na Kočni, kjer je igrišče. Župan je obljubil sestanek na to temo skupaj s predstavnikom društva Obranca in Krajevne skupnosti.
 • 4. 6. 2019 je govoril s Katarino Haus glede sanacije zamakanja v telovadnico. Dela so naročena in bodo opravljena v času počitnic. O tem se obvesti šolo in vrtec.
 • 24. 5. 2019 so bilena Pristavi igre krajevnih skupnosti, ki so se jih udeležili štirje člani Sveta KS Blejska Dobrava.
 • Izoblikovan je bil potek aktivnosti za izvedbo praznovanja krajevnega praznika , kjer bodo podeljena tudi priznanja KS. V zvezi s tem je bila imenovana komisija za podelitev priznanj in pripravo vsega potrebnega ter pripravljen razpis za podelitev priznanj.
 • Predsednik je seznanil prisotne, da bo imenovana razpisna komisija za izbor sodelavca za KS v katero je imenovan tudi sam.
 • V zvezi z gradivom za sejo Občinskega sveta Jesenice je Svet KS Blejska Dobrava v celoti podprl aktivnosti za gradnjo bolnišnice na lokacijah na območju občine Jesenice, vključno z Blejsko Dobravo.
 • Svet KS je obravnaval vlogo krajana Viktorja Tersoglava za nakup nepremičnine z ID znakom: parcela 2176 1665/3.

 

S spoštovanjem,

Anton Hribar
predsednik Sveta
KS Blejska Dobrava

Read 1683 times

1 comment

 • Comment Link Friday, 21 June 2019 09:49 posted by IVANA

  Predsednika KS prosimo, da krajane in KS seznani s problemi na deponiji Mala Mežaklja , smradom in podporo izdani peticiji AAG in civilne iniciative občanov, ki že dolga leta vohajo ta smrad. Odgovora na peticijo pristojnih v tem času še vedno ni, kljub opozorilu tudi varuha človekovih pravic. Aktivna v prizadevanjih je KS Plavž, potrebna je podpora vseh občanov.

  Report

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Uporabne povezave