Obvestila za javnost

Nov 2019 06

Pričenja se rekonstrukcija prometne infrastrukture na Cesti Franceta Prešerna

Občina Jesenice predvidoma v prihodnjem tednu v sklopu projekta »Poslovna cona Jesenice, širitev: rekonstrukcija prometne infrastrukture« začenja z rekonstrukcijo prometne infrastrukture na območju Ceste Franceta Prešerna na Jesenicah. Trenutno poteka zakoličba, predvidoma od srede 13.11. dalje (odvisno od vremenskih razmer) pa bo na območju Ceste Franceta Prešerna veljala popolna zapora ceste. Dostop do objektov na trasi obnove bo omogočen. Zapora se bo pričela pri objektu Dinosa in se bo zaključila pri objektu podjetja Plastkom.

Projekt »Poslovna cona Jesenice, širitev: rekonstrukcija prometne infrastrukture« je bil uvrščen v Dogovor za razvoj gorenjske regije, prek katerega je Občina Jesenice prejela sklep o sofinaciranju v višini 349.055,71 €, in sicer 244.338,99 € s strani EU in 104.716,72 € s strani državnega proračuna. Projekt obravnava rekonstrukcijo prometne (faza 1; sofinanciran del projekta) in spremljajoče komunalne infrastrukture (faza 2; nesofinanciran del projekta) na območju več stavbnih zemljišč znotraj poslovno in prostorsko zaokroženega SZ dela širšega območja, poimenovanega Poslovna cona Jesenice. Ta je sicer kompleksna ekonomsko-poslovna cona, ki je razpotegnjena po celotni dolini med reko Savo na južni strani in  mestnim središčem Jesenic na severnem delu. Skupna vrednost sofinanciranega dela projekta, torej faze 1, je 525.590,09 €. Hkrati s tem bo Občina Jesenice sočasno izvedla tudi obnovo vodovoda in uredila odvodnjavanje (faza 2), kar bo financirala iz lastnih sredstev in prihodkov najemnin.

Znotraj projekta načrtujemo rekonstrukcijo ceste skozi območje ter ureditev pločnika (faza 1; sofinanciran del projekta) in obnova vodovoda ter izgradnjo odvodnjavanja (faza 2; nesofinanciran del projekta). Na območju se sicer že nahajajo kanalizacija, vodovod, vročevod, plinovod, telekomunikacijski in KKS kablovodi (TV, internet ...), elektro vodi ter cestna razsvetljava.

Območje, ki je predmet investicije, predstavlja nadaljevanje dosedanjih investicij v Poslovno cono Jesenice. Obsega 76.600 m2 (vključno s površinami za infrastrukturo), znotraj tega območja pa je 3.380 m2 stavbnih zemljišč še nepozidanih in predstavljajo potencial za nove gospodarske naložbe. Večji del območja je poslovno aktiven s 7 dinamičnimi malimi podjetji s področja logistike, kovinsko-predelovalne dejavnosti ter pridobivanja ter predelave sekundarnih surovin. Precejšen del območja zasedajo železniški tiri in slabo izkoriščen degradiran objekt v lasti Slovenskih železnic, ki ga nekatera podjetja najemajo za skladiščenje blaga, na naslovu pa je registriranih tudi nekaj nedejavnih podjetij. Poslovno območje ima pomembno strateško lego, saj se nahaja v neposredni bližini avtoceste Karavanke–Ljubljana. Cesta, ki poteka skozi poslovno cono, je – poleg avtoceste – edina vzporedna prometna povezava za tovorni promet.

Dela bodo zaključena predvidoma aprila 2020.

Read 2268 times Last modified on Wednesday, 06 November 2019 16:18

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Uporabne povezave