Skok na osrednjo vsebino

Obvestila za javnost

Dec 2019 24

Sprememba pri dodatnem znižanju plačila vrtca

Občina Jesenice s 1. januarjem 2020 ukinja zgornjo starostno mejo za starše (za katere je Občina Jesenice zavezanka za subvencionirano plačilo vrtca), ki ob izpolnjevanju drugih pogojev lahko uveljavljajo pravico do dodatnega znižanja plačila vrtca zaradi najetega stanovanjskega kredita.

Kdo lahko uveljavlja pravico do dodatnega znižanja plačila vrtca zaradi najetega stanovanjskega kredita?

 

Do 1. januarja 2020 so pravico do dodatnega znižanja plačila vrtca zaradi najetega stanovanjskega kredita, ob izpolnjevanju ostalih pogojev, lahko uveljavljali starši, stari do 30 let, ne glede na starost ostalih otrok v družini, in starši, stari do vključno 35 let, če nihče od otrok v družini ni bil šoloobvezen.

Od 1. januarja 2020 dalje lahko pravico do dodatnega znižanja plačila vrtca zaradi najetega stanovanjskega kredita uveljavljajo starši, stari do 30 let, ne glede na starost drugih otrok v družini, starši, ki so starejši od 30 let (torej brez starostne omejitve 35 let) pa ob pogoju, da nihče od ostalih otrok v družini ni starejši od 10 let (zvišal se je starostni pogoj za ostale otroke v družini). Za starše, stare 30 let, oziroma otroka, starega 10 let, se štejejo vsi, ki dopolnijo to starost v letu, ko se uveljavlja pravica do dodatnega znižanja plačila vrtca.

V nadaljevanju zaradi lažjega razumevanja navajamo nekaj konkretnih primerov. V vseh primerih se predpostavlja, da so izpolnjeni vsi ostali pogoji za uveljavljanje pravice do dodatnega znižanja plačila vrtca iz naslova najetega stanovanjskega kredita, tj. (1.) vsaj eden od staršev je lastnik stanovanjske nepremičnine, za katero imajo starši najet stanovanjski kredit, oziroma (2.) staršem je z odločbo pristojnega centra za socialno delo priznana pravica do otroškega dodatka in so uvrščeni v 2. do vključno 6. dohodkovni razred.

  • Starša, oba stara manj kot 30 let, imata poleg otroka oziroma otrok, vključenega v vrtec, še otroka oziroma otroke, od katerih je vsaj eden starejši od 10 let. – sta upravičena do dodatnega znižanja.
  • Starša, oba stara manj kot 30 let, imata poleg otroka oziroma otrok, vključenih v vrtec, še otroka oziroma otroke, od katerih nihče ni starejši od 10 let. – sta upravičena do dodatnega znižanja.
  • Starša, eden ali oba starejša od 30 let, imata poleg otroka oziroma otrok, vključenih v vrtec, še otroka oziroma otroke, od katerih nihče ni starejši od 10 let. – sta upravičena do dodatnega znižanja
  • Starša, eden ali oba starejša od 30 let, imata poleg otroka oziroma otrok, vključenih v vrtec, še otroka oziroma otroke, od katerih je vsaj eden starejši od 10 let. – nista upravičena do dodatnega znižanja.

Kdaj lahko starši uveljavljajo pravico do dodatnega znižanja plačila vrtca zaradi najetega stanovanjskega kredita?

 

Starši pravico do dodatnega znižanja plačila vrtca zaradi najetega stanovanjskega kredita praviloma uveljavljajo hkrati s pravico do znižanega plačila vrtca (z vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev). Pristojni Center za socialno delo (v nadaljevanju CSD) na podlagi vloge izda odločbo, s katero odloči tudi o dodatnem znižanju plačila vrtca.

CSD lahko veljavno odločbo spremeni oziroma nadomesti z novo le v primeru, ko nastopijo spremembe, ki v skladu z 42. členom Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (v nadaljevanju ZUPJS), predstavljajo razlog, da CSD na novo odloči o posamezni pravici (sprememba števila oseb ali upravičencev, sprememba ali vključitev v vzgojno-izobraževalni oziroma visokošolski zavod, sprememba statusa učenca, dijaka ali študenta in sprememba vrste periodičnega dohodka), zato lahko starši, ki že imajo veljavno odločbo, pravico do dodatnega znižanja plačila vrtca uveljavljajo šele ob prenehanju veljavnosti odločbe ali v primeru, ko nastopijo spremembe, ki, kot že navedeno, predstavljajo razlog, da CSD na novo odloči o posamezni pravici.

Posamezni primeri uveljavljanja pravice do dodatnega znižanja vrtca zaradi najetega stanovanjskega kredita:

  • Starši, ki na novo vključujejo otroka v vrtec in prvič oddajajo vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev uveljavljajo pravico do dodatnega znižanja plačila vrtca skupaj z uveljavljanjem pravice do znižanega plačila vrtca. Starši vsa potrebna dokazila oddajo na CSD skupaj z vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev.
  • Starši, ki imajo otroke že vključene v vrtec in imajo veljavne odločbe, uveljavljajo pravico do dodatnega znižanja plačila staršev po prenehanju veljavnosti odločbe, in sicer v mesecu, ko odločba preneha veljati. Ker CSD novo odločbo izda po uradni dolžnosti, morajo starši, ki izpolnjujejo pogoje za uveljavljanje pravice do dodatnega znižanja plačila vrtca, v mesecu, ko odločba preneha veljati, na CSD predložiti vsa potrebna dokazila. V kolikor starši ne predložijo ustreznih dokazil pravočasno in CSD že izda novo odločbo, lahko zoper izdano odločbo v pritožbenem roku podajo pritožbo in predložijo dokazila o izpolnjevanju pogojev za priznanje pravice do dodatnega znižanja plačila vrtca ter predlagajo izdajo nove odločbe.
  • Starši, ki imajo sicer veljavne odločbe, vendar so zaradi nastalih sprememb, ki vplivajo na upravičenost do pravice iz javnih sredstev, njeno višino in obdobje prejemanja, v skladu z 42. členom ZUPJS, dolžni o tem obvestiti CSD, morajo skupaj z obvestilom o nastali spremembi, predložiti tudi vsa dokazila o izpolnjevanju pogojev za priznanje pravice do dodatnega znižanja plačila vrtca.

Dokazila za uveljavljanje pravice do dodatnega znižanja plačila vrtca zaradi najetega stanovanjskega kredita

 

Starši morajo ob uveljavljanju pravice do dodatnega znižanja plačila vrtca zaradi najetega stanovanjskega kredita na CSD predložiti naslednja dokazila:

  • dokazilo o lastništvu stanovanjske nepremičnine (izpisek iz zemljiške knjige ali prodajno pogodbo za nakup stanovanjske nepremičnine);
  • gradbeno dovoljenje za gradnjo stanovanjske hiše v primeru novogradnje;
  • pogodbo o najemu stanovanjskega kredita v slovenskem jeziku (v kolikor je sklenjena v tujem jeziku je potrebno predložiti njen prevod).
Read 2584 times Last modified on Tuesday, 24 December 2019 13:19

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Uporabne povezave