Obvestila za javnost

Feb 2020 12

Dvig cen izvajanja komunalnih storitev

Občinski svet občine Jesenice je na februarski seji obravnaval predlog spremembe cen komunalnih storitev. V preteklih letih se cene izvajanja komunalnih storitev v Občini Jesenice namreč niso usklajevale z rastjo življenjskih stroškov, prav tako se nekaj let preteklega obdobja niso usklajevale plače zaposlenih v komunalnem podjetju Jeko. Omenjeni dejstvi sta privedli do tega, da cene komunalnih storitev v letih 2018 in 2019 niso več omogočale pozitivnega poslovanja podjetja Jeko na večini dejavnosti (obvezne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja odpadne vode ter zbiranja odpadkov). Kljub temu je podjetje na račun odlaganja odpadkov poslovalo pozitivno. Dolgoročno takšen način pokrivanja izgube, torej s hitrejšim zapolnjevanjem odlagalnega prostora na odlagališču Mala Mežakla, ni vzdržen. Podjetje mora namreč skladno s predpisi pozitivno poslovati na vsaki posamezni dejavnosti, sicer je cene komunalnih storitev treba uskladiti. Obstoječe cene tudi niso omogočale uskladitve plač delavcev Jeka v podjetju skladno z uveljavljenimi zakonskimi spremembami glede minimalne plače, ki so povzročile tudi večja nesorazmerja med plačami v podjetju. Nenazadnje je bila zaradi slednjega napovedana tudi stavka zaposlenih v podjetju Jeko.

Na podlagi predpisane metodologije o oblikovanje cen obveznih občinskih gospodarskih javnih služb in pogajanj s predstavniki sindikata je bil izoblikovan kompromisni predlog dviga cen, ki je bil tudi sprejet. Na ta način bo omogočeno pozitivno poslovanje javnega komunalnega podjetja na vseh komunalnih dejavnostih, hkrati pa tudi dostojno plačilo zaposlenih v podjetju Jeko. Ker gre zaradi zamujenih priložnosti v preteklosti za razmeroma visok dvig cen, je bilo predlagano postopno povišanja cen z namenom, da dodatno breme občanov ne bi obremenilo naenkrat. Tako bo letos iz proračuna Občine Jesenice treba dodatno zagotoviti približno 72.000 evrov za subvencioniranje omrežnin, kar bo omogočilo, da se bodo v praksi cene povišale postopoma. Za enočlansko gospodinjstvo to pomeni povprečni dvig cene na položnici za 1,88 evra s 1. marcem letos, povišanje za dodatnih 1,09 evra pa šele s 1. januarjem prihodnje leto. Za štiričlansko družino se bo cena s 1. marcem povišala za 2,37 evra na osebo, s 1. januarjem prihodnje leto pa še za dodatnih 0,24 evra na osebo.

Nekateri svetniki so med očitki proti dvigu cen izpostavili tudi dobiček, ki ga je podjetje JEKO izkazovalo konec leta, a pokrivanje cen iz dobička zaradi že omenjene uredbe ni sprejemljivo. Se pa dobiček iz podjetja JEKO steče nazaj v proračun Občine Jesenice, kjer je iz tega naslova v proračunu za leto 2020 predvideno financiranje izgradnje plinovoda na Murovi, investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest (rekonstrukcija Ceste Franceta Prešerna in ceste po programu krajevnih skupnosti), namenja pa se tudi za gradnjo in vzdrževanje vodovodnih sistemov, npr. vodovod na Stražišarjevi, za sanacijo Peričnika in za izvajanje programa investicijskega vzdrževanja JEKO d.o.o.  

»Zavedamo se, da tovrstni ukrepi niso sprejeti z naklonjenostjo. Glede na opisane okoliščine smo zadovoljni, da je kljub nekaterim legitimnim pomislekom na zadnji seji Občinskega sveta prevladala pogumna odločitev. Omogočila je povišanje plač komunalnim delavcem na dostojno raven, podjetju Jeko normalno poslovanje in – kar je posebej pomembno – ohranjanje visoke ravni izvajanja komunalnih storitev za naše občanke in občane,« poudarja župan Blaž Račič.

Read 1798 times Last modified on Thursday, 20 February 2020 10:05

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Uporabne povezave