Skok na osrednjo vsebino

Obvestila za javnost

Mar 2020 24

Ukrepi Slovenskega podjetniškega sklada za omilitev posledic koronavirusa

1. Nov instrument: Likvidnostni kredit za mikro, mala ter srednje velika podjetja ter zadruge

 

 

Likvidnostni kredit (P7C)

Višina razpisa:

25 mio EUR

Datum objave:

27.03.2020

Finančni instrument:

likvidnostni kredit

Višina kredita:

Od 40.000 do 125.000 EUR

Namen:

odprava likvidnostnih težav na različnih področjih poslovanja

Upravičenci:

Mikro, mala in srednja podjetja (tudi zadruge in s.p.)

(morebitni dodatni pogoji bodo objavljeni v razpisu)

Okvirno število prejemnikov:

200-400

Sektorji:

Prioritetno:

- hotelirstvo,

- gostinstvo,

- turistične storitve,

- dobavne verige za avtomobilsko industrijo,

- storitve transporta

- ostala predelovalna dejavnost

Zavarovanje:

osebne menice lastnika ali direktorja

Moratorij:

4 mesece

Doba vračila:

7 mesecev

Obrestna mera:

1,75 % letno

   

 

2. Aktualni instrumenti Slovenskega podjetniškega sklada in njihove prilagoditve

 

 

Garancije za zavarovanje bančnih kreditov z znižano obrestno mero (Pl plus 2020)

Višina razpisa:

80 mio EUR

Datum objave:

20.03.2020

Finančni instrument:

garancija za zavarovanje bančnega kredita z znižano obrestno mero

Višina kredita:

do 1 mio EUR oz. do 100.000 EUR za premagovanje posledic širjenja koronavirusa

Namen:

zavarovanje bančnih kreditov za investicije (di 1 mio EUR) oz. s prilagoditvijo financiranja tudi obratnih sredstev zaradi koronavirusa (do 100.000 EUR kredita)

Upravičenci:

MSP z do 250 zaposlenimi

Okvirno število prejemnikov:

400

Sektorji:

predelovalna dejavnost oz. za premagovanje posledic širjenja koronavirusa: vse panoge

Zavarovanje:

v skladu s kreditno pogodbo

Moratorij:

2 leti

Doba vračila:

10 let

Obrestna mera:

ugodnejša od tržne

   

 

 

 

Mikrokrediti za podjetja na problemskih območjih (z visoko brezposelnostjo in obmejna območja) (P7R 2020)

Višina razpisa:

12,997 mio EUR (od tega 4,54 mio EUR za območja z visoko brezposelnostjo in 8,457 mio EUR za obmejna območja)

Datum objave:

27.12.2019

Finančni instrument:

mikrokredit

Višina kredita:

od 5.000 do 25.000 EUR (podjetje lahko prejme 2 x 25.000 EUR v enem letu)

Namen:

  • materialne investicije (nakup gradnja, obnova ali nakup poslovnih prostorov)
  • nematerialne investicije (nakup patentiranih pravic, licenc)
  • obratna sredstva (plače, stroški materiala, trgovskega blaga,..)

Upravičenci:

mikro, mala in srednje velika podjetja, ki imajo na dan oddaje vloge sedež podjetja ali obrata na problemskem ali obmejnem problemskem območju vsaj zadnjih 6 mesecev

Okvirno število prejemnikov:

520

Sektorji:

vsi sektorji, razen izjem v skladu z razpisom

Zavarovanje:

5 menic podjetja in 5 menic osebnega poroka, ki je lastnik podjetja in ima nepremično premoženje za zavarovanje kredita v razmerju 1:1

Moratorij:

do 6 mesecev na odplačilo glavnice kredita

Doba vračila:

1 do 5 let

Obrestna mera:

1,1 % letno

Drugo:

brez stroškov odobritve in vodenja kredita

Read 990 times Last modified on Tuesday, 24 March 2020 15:22

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Uporabne povezave