Skok na osrednjo vsebino

Obvestila za javnost

Dec 2020 16

Informacija z 11. redne seje Sveta KS Blejska Dobrava

Informacija z 11. redne seje Sveta KS Blejska Dobrava, ki je bila v četrtek, 12. novembra 2020, ob 19.00, v pisarni KS Blejska Dobrava.

  • Pod prvo točko je bil opravljen pregled zapisnika 10. redne seja Sveta KS, zapisnik je bil sprejet in sklepi potrjeni.
  • pod drugo točko je predsednik g. Hribar podal informacijo o opravljenih aktivnosti med sejama. Povedal, da se gradnja kanalizacije Lipce nadaljuje do konca leta. V tem, času bo ostala prevozna cesta do kampa Perun in iz smeri Blejske Dobrave do konca prvih hiš na Lipcah. Mimo igrišča bo cesta zaprta. Gradnja se bo nadaljevala takoj po novem letu, ko bodo vremenske cesta dopuščale. Sprotne informacije bodo objavljene ne spletni strani Občine Jesenice.
  • pod točko tri je bil potrjen komunalni plan za leto 2021.
  • pri četrti točki dnevnega reda je bilo sklenjeno, da predsednik KS skupaj s strokovno sodelavko pripravi letni delovni načrt in ga posreduje članov Sveta KS, prav tako Komunalni direkciji OJ posreduje predlog postavitve avtobusnih postajališč in obnovo obstoječih.
  • pod peto točko je bilo sprejeto, da zaradi trenutnih razmer zaradi Covid 19 vse tradicionalne in načrtovane prednovoletne prireditve odpadejo.
  • v šesti točki je bilo dogovorjeno, da se predsednik KS in podpredsednik KS dogovorita za skupni sestanek na Komunalni direkciji OJ glede pridobivanja soglasij za gradnjo pločnika in kanalizacije na Kočni in glede še ne asfalitrane ceste na Kočni.

 

S spoštovanjem,

Anton Hribar
predsednik Sveta
KS Blejska Dobrava

Read 711 times Last modified on Wednesday, 16 December 2020 14:58

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Uporabne povezave