Skok na osrednjo vsebino

Obvestila za javnost

May 2022 26

Poročilo s 25. redne seje Občinskega sveta

Občinski svet občine Jesenice se je danes sestal na svoji 25. redni seji, na dnevnem redu katere je bilo tokrat 13 točk, med njimi kar nekaj poročil za leto 2021.

Na 25. redni seji so svetniki in svetnice sprejeli predlog Sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra. Tri zemljišča na Lipcah v naravi predstavljajo opuščeno javno pot, ki ni več v funkciji splošne rabe in ni kategorizirana kot javna občinska pot, torej ni več v funkciji javnega dobra (splošna raba). Ker s tem zemljišča ne izpolnjujejo pogojev za ohranitev statusa javnega dobra, je Občinski svet sprejel sklep o ukinitvi le-tega.

V nadaljevanju so sprejeli prvo dopolnitev Načrta pridobivanja premičnega premoženja za leto 2022. Predmet dopolnitve se nanaša na nabavo dehidracijske WC enote na parkirišču pri pokopališču na Blejski Dobravi.

V sklopu volitev in imenovanj so svetniki kot predstavnike Občine Jesenice v Svet javnega vzgojno–izobraževalnega zavoda Ljudska univerza Jesenice imenovali Aljoša Markeža in dr. Zvonka Perata, v svet javnega zavoda Osnovno zdravstvo Gorenjske pa Stanislava Pema. Sklepa o podanem pozitivnem mnenju k imenovanju Vanje Kramar za ravnateljico Vrtca Jesenice niso sprejeli.

Na seji so svetniki in svetnice obravnavali tudi več poročil. Najprej so sprejeli predlog programa dela na področju zaščite in reševanja v občini Jesenice za leto 2022 s poročilom za leto 2021, ki sta ga predstavila poveljnik Občinskega štaba civilne zaščite Igor Arh in koordinatorka za civilno zaščito pri MIR Jesenice Živa Ozmec. Seznanili so se s poročilom o izvajanju koncesionirane dejavnosti javnega mestnega prometa in šolskih prevozov na območju občine Jesenice v letu 2021, ki ga je predstavila predstavnica Arrive Slovenija Petra Jeras, s poročilom o poslovanju in izvajanju gospodarske javne službe oskrbe s toploto na območju občine Jesenice za leto 2021, ki ga je predstavil direktor podjetja Enos OTE d.o.o. Robert Pajk, z letnim poročilom družbe Ekogor d.o.o. za leto 2021, ki ga je predstavil direktor podjetja Publicus Igor Petek, ter z informacijo o Letnem poročilu JEKO, d.o.o., Jesenice za leto 2021, ki ga je predstavil direktor javnega komunalnega podjetja JEKO d.o.o. Uroš Bučar. Svetniki in svetnice so se nazadnje seznanili tudi s poročilom župana o realizaciji sklepov, sprejetih na sejah Občinskega sveta občine Jesenice v mandatnem obdobju 2018–2022.

 

Gradivo, obravnavano na seji, je dosegljivo TUKAJ.

Read 447 times Last modified on Monday, 30 May 2022 14:04

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Uporabne povezave