Skok na osrednjo vsebino

Obvestila za javnost

Jun 2022 13

Informacija s 18. redne seje Sveta KS Blejska Dobrava

Številka: 8/2022-3

V času med sejama je bil predsednik KS Blejska  Dobrava prisoten na sestanku s predstavniki občine Jesenice, glede ureditve ceste v Vintgar, glede pogostejših nadzorov redarjev na parkirišču Blejska Dobrava in glede tekočih odprtih zadev na komunalnem področju.

Vsa elektronska sporočila krajanov, so bila posredovana v urejanje pristojnih služb, med drugim prošnja krajanov, da bi avtobusi vozili krožno iz pokopališča skozi Črno vas, kjer bi ustavljali na avtobusni postaji, ki je namenjena šolarjem.

Predstavljen je bil osnutek Komunalnega plana KS Blejska Dobrava, za leto 2023 in naprej.

V planu je bilo dodano, da je potrebno obnoviti vsa avtobusna postajališča na območju KS Blejska Dobrava in manjkajoča (na Kočni in v Črni vasi)  na novo postaviti. Komunalni plan je bil po dopolnitvi soglasno sprejet in potrjen.

Predvidena komunalna dela na območju KS Blejska Dobrava:

  • V avgustu se začne sanacija objekta pri pokopališču.
  • gradnja vodovoda in dokončanje ceste pri igrišču na Lipcah, za kar je pogodba z izvajalcem podpisana, izvedena je uvedba v delo, izvedene potrebne zakoličbe, izvajalec naj bi prvo zagotovil potreben material za izvedbo vodovoda in nato tudi pričel z fizično izvedbo.
  • Glede potekajo aktivnosti v zvezi z izvajanjem participativnega proračuna, je za igrišče naKočni izdana naročilnica izvajalcu, za omejitev prometa na cesti mimo hiše Blejska Dobrava 117 je izdana odločba in znaki že postavljeni. Sledijo še talne označbe.
  • Na vprašanja krajanov Lipc, kako je z dokončanjem kanalizacije in možnostjo priključitve je odgovor, da zaradi zapleta z Balekom na Lipcah 1, gradnja še ni zaključena in posledično ni pridobljeno gradbeno dovoljenje.
  • Glede gradnje kanalizacije na Blejski Dobravi od 106 - 102 in 127d - 126, je odgovor, da je za skupinski priključek za Blejsko dobravo 106 - 102 izdelana projektna dokumentacija in pridobljeno gradbeno dovoljenje za nezahteven objekt. Za skupinski priključek 127d - 126 občina še ni prejela projektne dokumentacije. Glede pridobitve dokumentacije predlagamo, da se pozove projektanta, da jo dostavi in se mu jo tudi ustrezno plača.
  • Kako poteka projekt gradnje kanalizacije na Kočni, smo prejeli odgovor, da je bil objavljen razpis za projektanta za pločnik in kanalizacijo, na katerega občina ni prejela nobene ponudbe. Ponovni razpis je bil objavljen 25. 5. 2022.

Ob tem je potrebno poudariti, da termini za gradnjo skupinskih kanalizacij še niso določeni.

Člani Sveta KS izrekajo zahvalo za postavitev dveh luči javne razsvetljave ob avtobusni postaji nasproti gasilskega doma na Blejski Dobravi.

V začetku meseca julija se organizira sestanek z društvi, ki sodelujejo pri organizaciji krajevnega praznika, ki se v letu 2022 izvede na igrišču na Kočni. Do 20. 7. se sestane komisija za pregled prejetih predlogov za priznanja. Pripravi se vabila in opravi priglasitev prireditev.

Read 307 times Last modified on Monday, 13 June 2022 12:42

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Uporabne povezave