Skok na osrednjo vsebino

Obvestila za javnost

Jan 2023 24

Zapisnik 2. redne seje Sveta Krajevne skupnosti Slovenski Javornik – Koroška Bela

Zapisnik 2. redne seje Sveta Krajevne skupnosti Slovenski Javornik – Koroška Bela, ki je bila v četrtek, 12. 1. 2023, ob 18. uri v sejni sobi Krajevne skupnosti, Cesta Borisa Kidriča 37/c, na Slovenskem Javorniku.

PRISOTNI ČLANI/ČLANICE SVETA: Matej Brus, Marko Zupančič, dr. Urška Ravnik Verbič, Brane Jeršin, Mirjam Noč.

OPRAVIČENO ODSOTNI: Marko Mlakar.

Predsednik Sveta KS, g. Matej Brus je pozdravil prisotne in predlagal naslednji

DNEVNI RED:

 1. Pregled in potrditev zapisnika konstitutivne seje.
 2. Pregled aktivnosti med sejama.
 3. Pregled in obravnava osnutka delovnega načrta za leto 2023.
 4. Imenovanje člana komisije za razpolaganje s stvarnim premoženjem Občine Jesenice.
 5. Vaši predlogi in pobude.
 6. Razno

Dnevni red je bil sprejet brez pripomb.

K točki 1:

Predsednik je opravil pregled zapisnika 1. konstitutivne seje Sveta KS z dne 8. 12. 2022. Na zapisnik ni bilo pripomb, sklepi potrjeni.

SKLEP:

Svet KS je potrdil zapisnik 1. konstitutivne seje Sveta KS Slovenski Javornik-Koroška Bela z dne 8. 12. 2022.

K točki 2:

V času med sejama so potekale naslednje aktivnosti:

 • Postavljeno je bilo novo ogledalo v križišču pri Zaveljcina,
 • Ogled SPV komisije na Potokih, glede gradnje pločnika,
 • Skupno novoletno srečanje z DU Javornik Koroška Bela v domu F. Berglja, kjer smo za oskrbovance pripravili sladko pogostitev, novoletna darilca in kulturni program, kjer so nastopile pevke ženskega zbora Večerna zarja.
 • Predsednik in podpredsednik Sveta KS sta se udeležila srečanja ob 30. letnici podjetja SIJ Acroni, ki je bila v banketni dvorani Kolpern.
 • Strokovna sodelavka se je povezala s sekretarko Rdečega križa Jesenice, za vzpostavitev pomoči in prostovoljstva v KS Slovenski Javornik Koroška Bela. Po razpravi vseh članov Sveta je bil podan predlog, da se na FB posreduje informacija o možnostih pridobitve pomoči Rdečega križa in iskanju oseb, ki bi bile pripravljene postati prostovoljke.

SKLEP:

Preko FB strani se posreduje informacija krajanom o možnostih pridobitve pomoči Rdečega križa ter iskanju oseb, ki bi bile pripravljene postati prostovoljke Rdečega križa na območju KS.

K točki 3:

Predsednik KS je članom Sveta predstavil osnutek LDN za leto 2023.

Točne datume sej Sveta KS SJKB, se uskladi, ko bo znan rokovnik občinskih sej, prav tako se naknadno dogovori, katere goste se povabi na seje Sveta KS.

Sledila je razprava glede oblikovanja LDN, ki se v osnovi ne spreminja. Organizacija protokolarnih dogodkov – praznovanje krajevnega praznika, novoletni sprejem za starejše, budnica 1. maj, 8. marec, čistilna akcija in srečanje z društvi ostaja nespremenjena. Podan je bil predlog, da se pri organizaciji  srečanja društev vključi predstavnik društev, agrarno skupnost, šolo, vrtec, direktorje podjetij, občinske svetnike iz naše KS in predstavnika cerkve. Pripravili bi manjšo pogostitev (voda, kava, pijača, sladka pogostitev) v prostorih Turista, gasilnega doma ali prostorih DU Javornik- Koroška Bela. Srečanje naj bi bilo v spomladanskem času.

V juniju se pošljejo dopisi za pridobitev donacij za leto 2024.

Brane Jeršin je predlagal, da se ob praznovanju krajevnega praznika organizira mini olimpijada za otroke, v popoldanskem času med tednom. Prav tako je predlagal, da se v letu 2023 začne praznovanje krajevnega praznika na ponedeljek, 4. 9. 2023, vse prireditve pa se potem razvrstijo v nadaljevanju tedna, osrednja prireditev pa na Pristavi, 10. 9. 2023.

Prisotni člani so se s predlogom strinjali, za bolj podroben program, se dogovorijo na naslednjih sejah.

Glede priprave komunalnega plana je predsednik predlagal, da se na eno od naslednjih sej povabi direktorja Komunalne direkcije, s katerim bi se pogovorili o možnostih in planih na komunalnem področju v KS SJKB. Tekoče težave na komunalnem področju se posredujejo direktno na Komunalno direkcije ali SPV.

SKLEPI:

LDN za leto 2023 se uskladi, ko bo znan rokovnih občinskih sej in se ga potrdi na naslednji seji.

Organizacija tradicionalnih prireditev ostaja nespremenjena v letu 2023.

Praznovanje krajevnega praznika se v letu 2023 začne v ponedeljek 4. septembra s polaganjem venčkov v parku talcev, vse ostale prireditve se organizira v nadaljevanju tedna, osrednja prireditev bo na Pristavi, 10. 9. 2023. Organizira se srečanje s predstavniki društev in podjetij v KS SJKB.

K točki 4:

Krajevna skupnost SJKB je prejela dopis občine Jesenice, glede imenovanja člana komisije za razpolaganje s stvarnim premoženjem občine Jesenice.

Po kratki razpravi so člani Sveta KS SJKB imenovali Mateja Brusa za člana komisije za razpolaganje s stvarnim premoženjem občine Jesenice.

SKLEP:

Za člana komisije za razpolaganje s stvarnim premoženjem občine Jesenice je bil imenovan Matej Brus.

K točki 5:

Iz strani članov sveta KS so bile podane naslednje pobude in vprašanja:

 • Člana Sveta KS Marka Zupančiča je zanimalo, do kdaj bo še aktivna spletna stran KS SJKB?
 • Na območju Javorniškega rovta je bil postavljen prometni znak omejitev na 40km/h. Člana Sveta KS zanimajo argumenti, zakaj je prišlo do postavitve?
 • Zapisniki sej Sveta KS SJKB se objavijo na spletni strani občine Jesenice in FB, ko se člani Sveta strinjajo z njim in ga preko elektronske pošte potrdijo.
 • Član Sveta je podal pobudo za ureditev betonske mulde ob hiši Javorniški rovt 30c. Preko elektronske pošte bo posredoval fotografije, katere se posreduje na Komunalno direkcijo.
 • Član Sveta Branko Jeršin je predlagal, da se v novem mandatu začnejo podeljevati priznanja KS ob krajevnem prazniku. Dogovorjeno je bilo, da se pripravi pravilnik glede podeljevanja priznanj KS.

SKLEPI:

Strokovna sodelavka priskrbi odgovor, glede delovanja spletne strani in članom Sveta posreduje osnutek pravilnika za podeljevanje priznanj KS.

Na komunalno direkcijo se posreduje pobuda za ureditev betonske mulde v Javorniškem Rovtu.

Na SPV komisijo se posreduje vprašanje glede argumentov za postavitev omejitve v Javorniškem Rovtu.

 

Seja je bila zaključena ob 20. 30.

Read 599 times Last modified on Friday, 31 March 2023 15:46

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Uporabne povezave