Skok na osrednjo vsebino

Obvestila za javnost

May 2023 16

Obvestilo ELES: Prenova prenosnega in distribucijskega omrežja

Zadeva: Projekt celovite prenove prenosnega in distribucijskega 110 kV omrežja, ki povezuje objekte RTP Jesenice, RTP Železarna, RTP Jeklarna, RTP Moste in RTP Kranjska Gora

Družbi ELES, d.o.o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja, Hajdrihova ulica 2, Ljubljana (v nadaljevanju ELES) in ELEKTRO GORENJSKA, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Ulica Mirka Vadnova 3A, Kranj (v nadaljevanju EG) pripravljata idejne rešitve za celovito prenovo prenosnega in distribucijskega 110 kV omrežja, ki povezuje objekte RTP Jesenice, RTP Železarna, RTP Jeklarna, RTP Moste in RTP Kranjska Gora.

Republika Slovenija ima zastavljen cilj povečati proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov (OVE), pri čemer je možna priključna točka tudi na 110 kV omrežju. Priključevanje na 110 kV omrežje je zaradi kompleksnosti tako umeščanja v prostor kot tehnologije gradnje dolgotrajnejše od gradnje samih proizvodnih enot OVE, zato smo v okviru prenove omrežja predvideli možnost zgodnjega vključevanja potencialnih investitorjev OVE.

Zainteresirane potencialne investitorje OVE tako vabimo, da prijavijo interes za priključitev na 110 kV nivoju in sicer po elektronski pošti na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. do 30. 6. 2023. Prijave bodo služile oceni potrebnih velikosti stikališč.

Obenem pojasnjujemo, da postopki za priključitev novih virov na prenosno omrežje Republike Slovenije potekajo skladno z določili 139. člena Zakona o oskrbi z električno energijo (Ur.l. RS št.: 172/2021 - ZOEE). V soglasju za priključitev se določi priključno mesto in pogoji za priključitev. Postopki za poseg v varovalni pas elektroenergetskega omrežja pa potekajo skladno z določili Gradbenega zakona (GZ-1, Ur. List RS, št. 199/21 in 105/22-ZZNŠPP). Investitor na podlagi izdelane idejne zasnove vloži vlogo za pridobitev projektnih in drugih pogojev.

Za dodatne informacije smo vam na voljo v službi za projektno vodenje investicij – g. Nejc Zima, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Read 428 times

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Uporabne povezave