Obvestila za javnost

Ministrstvo za okolje in prostor seznama dimnikarskih družb in dimnikarjev objavlja v skladu z Zakonom o dimnikarskih storitvah (Uradni list RS, it. 68/16, v nadaljevanju: ZDimS). Gre za prvi seznam, ki je pripravljen na podlagi seznamov izdanih ter dokončnih dovoljenj in licenc, ki so ga ministrstvu sporočile upravne enote, ki licence in dovoljenja podeljujejo. Seznam bo sproti, praviloma vsaj tedensko, ažuriran.

Na seji Državnega zbora je bil v torek, 25. oktobra, sprejet predlog Zakona o dimnikarskih storitvah, ki so ga pripravili na Ministrstvu za okolje in prostor.

Obstoječi koncesijski sistem ostaja v veljavi do konca letošnjega leta po mnenju ministrstva je potrebno opravljanje dimnikarskih storitev zaradi zagotavljanja ciljev, kot so varstvo okolja, varstvo zdravja in premoženja ljudi, požarna varnost in energetska učinkovitost malih kurilnih naprav, regulirati tudi v prihodnje, zaradi česar je bil pripravljen Zakon o dimnikarskih storitvah, ki s prihodnjim letom (1.1.2017) uvaja licenčni sistem.

Z namenom seznanitve uporabnikov o uvedbi novega sistema in bistvenih novostih, ki jih le-ta prinaša, so na ministrstvu pripravili kratko informacijo.

Priprava na novo kurilno sezono in kaj je treba vedeti o adaptacijah in prenovah za varno uporabo kurilnih, dimovodnih in prezračevalnih naprav

Jesen je obdobje, ko se začnejo nižati temperature, pred nami pa je nova kurilna sezona, ko se bomo morali v naših domovih nekaj mesecev dodatno ogrevati. Pravilno in nemoteno delovanje kurilnih, dimovodnih in prezračevalnih naprav nam zagotavlja požarno in zdravstveno varnost, hkrati pa na ta način pri ogrevanju tudi privarčujemo ter manj obremenjujemo okolje. Glavni pogoj za varno delovanje vseh naštetih naprav je njihovo redno vzdrževanje v skladu s predpisi (redni pregledi, pogostost čiščenja, meritve emisij itd.). Če svoje peči, dimnike in zračnike redno vzdržujete in jih uporabljate tudi poleti, pred kurilno sezono ni potrebe po posebnih dodatnih ukrepih. Če pa vaša kurilna naprava med poletjem miruje oz. je ne uporabljate, potem priporočamo, da sistem pred novo sezono pregleda tako dimnikar kot tudi serviser peči. Le tako si boste zagotovili brezhibno obratovanje celotnega sistema.

Menjava - prenova peči, dimnika ali celotnega ogrevalnega sistema, prigraditev peletnega gorilnika (dozirnika)

Če ste poleti kupovali novo peč, vgrajevali nov dimnik oz. sanirali obstoječega  ali morda menjali celoten ogrevalni sistem in se pred nakupom niste posvetovali z dimnikarsko službo, ki bi ocenila ustreznost izbrane naprave in pogojev za obratovanje, je zdaj res skrajni čas, da dimnikarja o menjavi obvestite. Dimnikar mora opraviti obvezen prvi pregled, pri katerem preveri, ali je nova naprava vgrajena v skladu s tehnično dokumentacijo in predpisi ter jo vpiše v evidenco kurilnih naprav.  Za nadaljnje preglede bo potem skrbelo dimnikarsko podjetje. Če naprava ni prijavljena, ne more nihče skrbeti za njeno pravilno delovanje in redne preglede.

Če se menjave/sanacije/vgradnje peči ali katerega koli dela lotevate šele zdaj, se prej posvetujte z dimnikarjem. Dimnikarska služba bo položaj na terenu pregledala in vam v t.i. predhodnem mnenju posredovala potrebne usmeritve tako za izvedbo sanacije kot tudi nove vgradnje. Poskrbite, da bo nova naprava (peč, dimnik itd.) vgrajena skladno z navodili proizvajalca in tehničnimi predpisi (SIST EN standardi) oz. da je na mestu vgradnje izdelana skladno s pravili stroke, tako da omogoča dostop za uporabo, vzdrževanje, popravila itd., da ima zagotovljen ustrezen dovod zgorevalnega zraka in da upošteva vse tehnične karakteristike prostora, v katerem je nameščena. Po zaključenem delu pa dimnikar opravi še prvi pregled.

Posvet z dimnikarjem vam priporočamo tudi, če razmišljate o prigraditvi peletnega gorilnika (dozirnika) na obstoječo kurilno napravo. Takšen poseg pomeni bistveno spremembo kurilne naprave, zato vam svetujemo, da pred posegom resnično preverite vse okoliščine. Izkušnje dimnikarske službe s terena kažejo, da so bili tovrstni posegi pri uporabnikih večinoma izvedeni, ne da bi bili upoštevani SIST EN standardi, ki zagotavljajo varnost in učinkovitost naprave. Pri takšnem posegu je potrebno upoštevati, da je varno in ustrezno delovanje kurilne naprave zagotovljeno le, če je »telo« kurilne naprave (kurišče) preizkušeno skupaj s peletnim gorilnikom. Samo takrat so znane tudi karakteristike kurilne naprave kot celote. Če gre za ločena proizvoda, ki nista proizvedena/preizkušena »skupaj«, je potrebno upoštevati navodila proizvajalca. Navodila proizvajalca kurilne naprave morajo določati pogoje za priključitev peletnega gorilnika (če je sploh dopustno), navodila proizvajalca peletnega gorilnika pa morajo določati pogoje za priključitev na »telo« kurilne naprave. Obe napravi (gorilnik in telo kurilne naprave) morata biti preizkušena oz. morata imeti ustrezne certifikate, zato je pri teh odločitvah potrebno pazljivo ravnanje. Doslej so se skladne s SIST EN standardi izkazale samo kombinacije, ki so bile vgrajene/kupljene kot »komplet«, torej peč z že prigrajenim ali integriranim gorilnikom za pelete. Kupec vse to lahko preveri v dokumentaciji, ki je na voljo pri prodajalcu in iz katere mora biti razvidno, da sta peletni gorilnik in telo kurilne naprave resnično bila preizkušena kot celota.

Prenove in adaptacije doma

Dimnikarski pregled je zelo pomemben tudi v primerih, če ste poleti prenavljali svoj dom, saj tudi številne prenove, ki na prvi pogled nimajo ničesar skupnega s kurilno napravo, bistveno vplivajo na njihovo varno uporabo. Npr. tesnjenje oken in vrat oz. zamenjava oken in vrat z novimi, vgradnja rešetk na kanalih za prezračevanje, vgradnja ventilatorjev na zračnike, kuhinjske nape, klimatske naprave, sušilni stroji ipd., vse te naprave spreminjajo dovod zraka ali vplivajo na tlačne pogoje v prostoru. Ob vsaki takšni spremembi z dimnikarsko službo obvezno preverite, ali je tudi v novih pogojih obratovanje kurilne naprave varno. Dimnikarska služba namreč preveri celoten sistem delovanja kurilne, prezračevalne in dimovodne naprave. To še posebej velja za kurilne naprave, ki so nameščene v bivalnih prostorih oz. v prostorih, ki niso namenjeni izključno za kurilno napravo (npr. kurilnica). Zaradi neustreznih pogojev lahko pride do slabšega zgorevanja, tvorjenja katranskih oblog v dimniku (pri pečeh na trdno gorivo), slabše kakovosti zraka v prostoru ali do izhajanja dimnih plinov v prostor, posledica katerega pa so lahko celo zastrupitve, ki se usodno končajo.

Prenove fasad

V zadnjih letih se v Sloveniji izvaja veliko t.i. energetskih sanacij stavb, v sklopu katerih se na številnih stavbah prenavljajo fasade. Pri tem se žal pogosto zgodi, da izvajalci spregledajo in preprosto prekrijejo zračnike ter druge odprtine za dovod zraka. Tudi v takšnem primeru lahko pride do prej navedenih posledic, saj peč ne bo imela zagotovljenega dovoda zraka. Pri prenovah fasad je pozornost potrebno nameniti tudi veznim elementom med kurilnimi napravami in dimniki, ki  morda prečkajo zunanjo steno stavbe. Na teh delih mora biti sanacija fasade ustrezno izvedena, saj sicer lahko privede do pregrevanja in vžiga fasade. Skratka tudi pri prenovah fasad je priporočljivo poklicati dimnikarsko službo in poskrbeti, da bo res vse urejeno tako, da boste lahko kurilne, dimovodne in prezračevalne naprave uporabljali varno in učinkovito.

Dimnikarska javna služba je izrazito preventivna dejavnost, zato je pravočasnost ravnanja/ukrepanja ključnega pomena za dosego zdravstvene in požarne varnosti, varstva okolja in učinkovite rabe energije.

Simon Dovrtel, univ. dipl. org.
prokurist

Preverite,  ali ima vaš dimnikar koncesijo za svoje delo.

NOVO MESTO – Na območju Dolenjske in Posavja delujejo goljufivi oziroma  lažni dimnikarji, ki nimajo dimnikarske koncesije in izdajajo račune s trikrat  previsokimi zneski, opozarja dolenjski Radio Krka. Na omenjenem območju  naj bi obstajali vsaj trije takšni 'dimnikarji', in sicer D.  K., V. P. ter B. Z. Če se bo pri vas  pojavil kdo s temi kraticami, bodite torej več kot pozorni.

Brez koncesije

Lažni dimnikarji so nekakšni samostojni podjetniki, ki imajo registrirano  dejavnost v povezavi z montažo in vzdrževanjem peči, koncesije za dimnikarstvo  pa ne. Za svojo storitev računajo 70 evrov, medtem ko boste pravemu dimnikarju  za pregled in čiščenje odšteli predvidoma 18 evrov.
Če še vedno niste  prepričani, ali vam je peči in dimnike pregledal strokovnjak, velja  opozoriti, da na območju Posavja in Dolenjske delujeta le dve dimnikarski  podjetji s koncesijo: Dimnikarstvo Ana Ječančić, s. p., in Dimnikarstvo  Marjan Mihelčič, s. p. V Beli krajini ima koncesijo od začetka januarja  letos podjetje O. R. inženiring, d.o.o.

Nepopolni računi z visokimi zneski

Omenjeni radio je opisal tudi primer, kako se je pri starejši gospe pod  pretvezo, da je pač že minilo eno leto od zadnjega pregleda peči in dimnikov,  oglasil 'dimnikar'. Malo je posesal vratca pri peči za centralno kurjavo, pri  kuhinjskem štedilniku pa počistil dimnik. Kuhinjo je pustil umazano, ponudil pa  se je tudi, da ji lahko naredi servis centralne peči, ki ga je gospa zavrnila.  Napisal je 'račun' brez številke računa, davčne številke ali podpisa izvajalca,  kot vrsto dela pa je navedel servis peči in prenovo štedilnika – tega  seveda ni naredil. Gospa mu je izročila 70 evrov, moški, ki nima registriranega  dimnikarstva, kaj šele koncesije za tovrstne storitve, pa je odšel.

Za tovrstne prevarante naj bi tržni inšpektorat sicer vedel,  vendar se na tem področju prav nič ne premakne, nasprotno, ravno v tem času je  glavna tržna inšpektorica na dopustu.

Brez potrdila ne bo odškodnine

Glede na to, da je za veliko požarov kriv neočiščen dimnik, bodite resnično  pozorni na to, da dimnikarji opravijo tisto, kar morajo. Razni serviserji peči  vam dimnika v celoti pač ne bodo očistili, ker pa ne boste imeli potrdila od  dimnikarja s koncesijo, da je pregled bil opravljen, se boste za odškodnino po  morebitnem požaru lahko le obrisali pod nosom.

Vir: http://www.slovenskenovice.si/crni-scenarij/doma/vas-je-obiskal-lazni-dimnikar-zaracunal-70-evrov

Dimnikarska služba je namenjena izvajanju meritev, pregledovanju in čiščenju kurilnih naprav, dimnih vodov in prezračevalnih naprav zaradi varstva okolja in učinkovite rabe energije, varstva človekovega zdravja in varstva pred požarom.

 

Dimnikarska služba na malih kurilnih napravah se izvaja v javnem interesu, in sicer zaradi varstva okolja, učinkovite rabe energije, varstva človekovega zdravja in varstva pred požarom. Zato Zakon o varstvu okolja (ZVO-1) v peti točki prvega odstavka 148. člena dimnikarsko službo opredeli kot obvezno državno gospodarsko javno službo.

Uporabne povezave