Skok na osrednjo vsebino

Mandat 2010 - 2014

Sep 2010 06

Statut občine Jesenice mandata 2010-2014 (arhivski)

Statut občine Jesenice Statut občine Jesenice Občina Jesenice

Statut občine določa temeljna načela za organizacijo in delovanje občine, oblikovanje in pristojnosti občinskih organov, razen organov občinske uprave, premoženje in financiranje občine, vrsto, vsebino splošnih in posamičnih aktov iz pristojnosti občine, varstvo občine v razmerju do države in drugih občin, način sodelovanja občanov pri sprejemanju odločitev v občini in širših lokalnih samoupravnih skupnosti, ter druga vprašanja skupnega pomena v občini, ki jih določa zakon.

Read 7080 times Last modified on Tuesday, 23 February 2016 08:07