Skok na osrednjo vsebino

Zasedanja Občinskega sveta sklica 2010 - 2014

Jan 2013 31

24. seja Občinskega sveta sklica 2010 - 2014

Kdaj:  31. januar 2013 ob 17:00
Kje: sejna soba Občine Jesenice

Zapisnik 24. seje Občinskega sveta, ki je bila 31. januarja 2013

 

Dnevni red

Sklic 24. seje Občinskega sveta, ki bo 31. januarja 2013

 1. Potrditev besedila zapisnika 23. redne seje, s poročilom o realizaciji sprejetih sklepov Občinskega sveta, ki je bila 20. 12. 2012.
 2. Program dela Nadzornega odbora občine Jesenice za leto 2013.
 3. Predstavitev delovanja Mladinskega sveta Jesenice.
 4. Predlog Odloka o kategorizaciji občinskih cest v občini Jesenice – DRUGA OBRAVNAVA.
 5. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena – parc. št. 733/5 k.o. Blejska Dobrava.
 6. Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem – 1. dopolnitev Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti Občine Jesenice za leto 2013.
 7. Predlog določitve prireditvenih mest na območju občine Jesenice.
 8. Volitve in imenovanja: volitve predstavnikov v Razvojni svet Gorenjske regije.
 9. Vmesno Poročilo o izvajanju Strategije razvoja daljinskega ogrevanja mesta Jesenice v obdobju 2011 – 2014 (za leto 2012).
 10. Predlog Soglasja k Programu dela s finančnim načrtom Razvojne agencije Zgornje Gorenjske za leto 2013.
 11. Predlog za uvedbo video snemanja sej Občinskega sveta občine Jesenice.
 12. Vprašanja in pobude.

 Točka 1. Potrditev besedila zapisnika 23. redne seje, s poročilom o realizaciji sprejetih sklepov Občinskega sveta, ki je bila 20.12.2012

Točka 2. Predstavitev delovanja Mladinskega sveta Jesenice

Točka 3. Predlog Odloka o kategorizaciji občinskih cest v občini Jesenice – DRUGA OBRAVNAVA

Točka 4. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena – parc. št. 733/5 k.o. Blejska Dobrava

Točka 5. Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem – 1. dopolnitev Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti Občine Jesenice za leto 2013

Točka 6. Predlog določitve prireditvenih mest na območju občine Jesenice

Točka 7. Volitve in imenovanja: volitve predstavnikov v Razvojni svet Gorenjske regije

Točka 8. Vmesno Poročilo o izvajanju Strategije razvoja daljinskega ogrevanja mesta Jesenice v obdobju 2011 – 2014 (za leto 2012)

Točka 9. Predlog Soglasja k Programu dela s finančnim načrtom Razvojne agencije Zgornje Gorenjske za leto 2013

Točka 10. Predlog Programa dela Občinskega sveta občine Jesenice za leto 2013

Točka 11. Program dela Nadzornega odbora občine Jesenice za leto 2013

Točka 12. Vprašanja in pobude

Read 4685 times Last modified on Friday, 15 March 2013 12:45