Skok na osrednjo vsebino

Zasedanja Občinskega sveta sklica 2010 - 2014

Sep 2013 26

29. seja Občinskega sveta sklica 2010 - 2014

Kdaj: 26. september 2013 ob 17:00
Kje: sejna soba Občine Jesenice

Zapisnik 29. seje Občinskega sveta, ki je bila 26. septembra 2013

 

Dnevni red

Sklic 29. seje Občinskega sveta, ki bo 26. septembra 2013

 1. Potrditev  besedila  zapisnika  28.  redne  seje,  s  poročilom  o  realizaciji  sprejetih sklepov Občinskega sveta, ki je bila 20. 6. 2013
 2. Predlog  Odloka  o  spremembah  in  dopolnitvah  Odloka o  ustanovitvi  javnega zavoda Zavod za šport Jesenice – UPB1 – HITRI POSTOPEK
 3. Predlog  Odloka o  spremembah  in dopolnitvah  odloka o  pokopališki  in  pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč– HITRI POSTOPEK
 4. Predstavitev  projekta  gradnje  dveh  večstanovanjskih  stavb  v  območju  OPPN Partizan, investitor Stanovanjski sklad Republike Slovenije – javni sklad 
 5. Predlog  podaljšanja  Urbanistične  pogodbe  št.  351-101/2006  –  območje Hrenovice 
 6. Predlog sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra –parc. št. 588/6 k.o. Planina 
 7. Prilagoditev cen za najem grobov v občini Jesenice 
 8. Predlog  za  subvencijo  odlaganja  odpadkov  iz  gospodinjstev  in  zagotavljanje finančnega jamstva za potrebe zapiranja Odlagališča Mala Mežakla za leti 2013 in 2014 
 9. Predlog poročila o oddaji naročila za "Pogodbeno zagotavljanje prihrankov rabe energije v javnih objektih Občine Jesenice" 
 10. Volitve in imenovanja:
  10.1  Predlog  za  imenovanje  kandidatov  za  člane  Sveta  javnega  zavoda ''Gasilsko reševalna služba Jesenice''
  10.2  Predlog za imenovanje kandidatov za  člane Sveta javnega zavoda ''Zavod za šport Jesenice''
  10.3  Predlog za imenovanje direktorja javnega zavoda ''Zavod za šport Jesenice''
  10.4  Soglasje k imenovanju direktorja Razvojne agencije Zgornje Gorenjske
 11. Informacija  o  pripravi  državnega  prostorskega  načrta  za  dograditev  predora Karavanke 
 12. Predlog Poročila o izvrševanju Proračuna občine Jesenice v prvem polletju 2013 
 13. Končno  poročilo  o  opravljenem  nadzoru  Zaključnega  računa  proračuna  Občine Jesenice za leto 2012 
 14. Poročilo župana o realizaciji sklepov, sprejetih na sejah OS za leto 2010 – 2014
 15. Vprašanja in pobude

Točka 01. Potrditev  besedila  zapisnika  28.  redne  seje,  s  poročilom  o  realizaciji  sprejetih sklepov Občinskega sveta, ki je bila 20. 6. 2013

Točka 02. Predlog  Odloka  o  spremembah  in  dopolnitvah  Odloka o  ustanovitvi  javnega zavoda Zavod za šport Jesenice – UPB1 – HITRI POSTOPEK

Točka 03. Predlog  Odloka o  spremembah  in dopolnitvah  odloka o  pokopališki  in  pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč– HITRI POSTOPEK

Točka 04. Predstavitev  projekta  gradnje  dveh  večstanovanjskih  stavb  v  območju  OPPN Partizan, investitor Stanovanjski sklad Republike Slovenije – javni sklad

Točka 05. Predlog  podaljšanja  Urbanistične  pogodbe  št.  351-101/2006  –  območje Hrenovice

Točka 06. Predlog sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra –parc. št. 588/6 k.o. Planina

Točka 07. Prilagoditev cen za najem grobov v občini Jesenice

Točka 08. Predlog  za  subvencijo  odlaganja  odpadkov  iz  gospodinjstev  in  zagotavljanje finančnega jamstva za potrebe zapiranja Odlagališča Mala Mežakla za leti 2013 in 2014

Točka 09. Predlog poročila o oddaji naročila za "Pogodbeno zagotavljanje prihrankov rabe energije v javnih objektih Občine Jesenice"

Točka 10. Volitve in imenovanja:

10.1  Predlog  za  imenovanje  kandidatov  za  člane  Sveta  javnega  zavoda ''Gasilsko reševalna služba Jesenice''

  TOCKA_10_01_Volitve_in_imenovanja_Svet_zavoda_GARS.pdf 28.50 Kb

10.2  Predlog za imenovanje kandidatov za  člane Sveta javnega zavoda ''Zavod za šport Jesenice''

  TOCKA_10_02_Volitve_in_imenovanja_Svet_zavoda_ZSJ.pdf 39.57 Kb

10.3  Predlog za imenovanje direktorja javnega zavoda ''Zavod za šport Jesenice''

  TOCKA_10_03_Imenovanje_direktorja_Zavod_za_sport_Jesenice.pdf 186.41 Kb

10.4  Soglasje k imenovanju direktorja Razvojne agencije Zgornje Gorenjske

  TOCKA_10_04_Volitve_in_imenovanja_Soglasje_k_imenovanju_direktorja_RAGOR-ja.pdf 774.63 Kb

Točka 11. Informacija  o  pripravi  državnega  prostorskega  načrta  za  dograditev  predora Karavanke

Točka 12. Predlog Poročila o izvrševanju Proračuna občine Jesenice v prvem polletju 2013

Točka 13. Končno  poročilo  o  opravljenem  nadzoru  Zaključnega  računa  proračuna  Občine Jesenice za leto 201

Točka 14. Poročilo župana o realizaciji sklepov, sprejetih na sejah OS za leto 2010 – 2014

Točka 15. Vprašanja in pobude

Read 5199 times Last modified on Monday, 04 November 2013 14:26