Skok na osrednjo vsebino

Mandat 2014 - 2018

Oct 2014 21

Statut občine Jesenice

Statut občine Jesenice Statut občine Jesenice Občina Jesenice

Statut občine določa temeljna načela za organizacijo in delovanje občine, oblikovanje in pristojnosti občinskih organov, razen organov občinske uprave, premoženje in financiranje občine, vrsto, vsebino splošnih in posamičnih aktov iz pristojnosti občine, varstvo občine v razmerju do države in drugih občin, način sodelovanja občanov pri sprejemanju odločitev v občini in širših lokalnih samoupravnih skupnosti, ter druga vprašanja skupnega pomena v občini, ki jih določa zakon.

 Več o statutu

Read 4078 times Last modified on Thursday, 29 September 2016 13:54