Skok na osrednjo vsebino

Župan občine Jesenice

Nov 2023 17

Županov kotiček november 2023

mag. Peter Bohinec, župan občine Jesenice mag. Peter Bohinec, župan občine Jesenice

Na Trgu Toneta Čufarja je na novo postavljen prikazovalnik naznanil začetek že 36. festivala ljubiteljskih gledališč Čufarjevi dnevi. Festival je dobil tudi novo grafično podobo, ki bo pripomogla k dodatni promociji in še večji prepoznavnosti tega izjemnega kulturnega dogajanja na Jesenicah. V čast festivalu, Čufarjevim dnevom, ki so že desetletja pomemben del slovenskega kulturnega in gledališkega prostora, smo ponosno razobesili tudi priložnostno zastavo. Ta bo na trgu visela vse do konca festivala, ki bo ves teden polnil odrske deske in dvorano našega gledališča.

Manj ugodne pa so novice glede obstoja izobraževalnega programa Zdravstvena nega na Srednji šoli Jesenice. Ponosno ter z mirno vestjo lahko argumentirano izrečemo, da so Jesenice s Fakulteto za zdravstvo Angele Boškin, Srednjo zdravstveno šolo in Splošno bolnišnico Jesenice že desetletja zdravstveno središče Gorenjske. Po borbi za obstanek, nadaljnjo širitev in dozidavo Splošne bolnišnice Jesenice na trenutni lokaciji se odpira nova fronta. Tokrat se bomo morali boriti za obstoj programa Zdravstvena nega na Srednji šoli Jesenice. Srednja šola v Kranju naj bi na pobudo Mestne občine Kranj in s predhodno podporo Ministrstva za vzgojo in izobraževanje v predlog novih razpisnih mest za vpis novincev v sred nje šole za šolsko leto 2024/25 poleg oddelka programa Bolničar negovalec uvrstila tudi oddelek programa Zdravstvena nega.

To bo ogrozilo nadaljnji obstoj in razvoj izobraževalnega programa zdravstva na Jesenicah. Z velikim začudenjem in z ogorčenjem se sprašujem, kako se v danih razmerah to sploh lahko dogaja, kajti ravno prejšnji teden je pristojni minister podpisal pogodbo o sofinanciranju prenove in dozidave Srednje šole Jesenice, za katero bo namenjenih v naslednjih dveh letih kar 21 milijonov evrov. Poudariti je treba, da se večina dijakov šola ravno na programu Zdravstvena nega, hkrati pa naj bi se v prihodnjem šolskem letu nekaj deset kilometrov stran odprla »nova« zdravstvena šola v Kranju. Zopet zajeten zalogaj, za katerega je prav tako treba zagotoviti obsežna finančna sredstva, klinično okolje, ki ga dijaki in profesorji potrebujejo za kvalitetno izobraževanje in opravljanje potrebne prakse.

V času, ko kronično primanjkuje zdravstvenega kadra, bi pričakoval, da bi odločevalci iskali rešitve v okvirih že utečenih in preverjenih izobraževalnih institucij in praks ter tako omogočali širitev, predvsem pa koncentracijo programa zdravstva na Jesenicah. Spomnim naj, da je bila na Jesenicah že leta 1962 ustanovljena Srednja šola za medicinske sestre, predvsem za potrebe bolnišnice. Ustanoviteljica in prva ravnateljica je bila gospa Mira Jazbinšek, ki ima velike zasluge, da je Sred nja zdravstvena šola ostala na Jesenicah, kajti ravno v času velikih pritiskov v osemdesetih letih prejšnjega stoletja, da se jeseniška šola priključi ljubljanski, ji jo je kar nekajkrat uspelo ohraniti na Jesenicah. Srednja zdravstvena šola je bila ob preselitvi v Center srednjega usmerjenega izobraževanja po njeni zaslugi že popolnoma izoblikovana in je imela dober ugled po vsej Sloveniji. Vse to je prav gotovo pripomoglo k lažjemu pridobivanju dovoljenj za ustanovitev Visoke šole za zdravstveno nego, danes Fakultete za zdravstvo Angele Boškin. Za njeno požrtvovalnost in doprinos k razvoju stroke ji je občina Jesenice neizmerno hvaležna. Leta 2016 je prejela najvišje občinsko priznanje, tj. naziv častne občanke. Zato bo v njenem vizionarsko-upornem duhu Občina Jesenice vodstvu šole stala trdno ob strani tako pri iskanju nadomestnih lokacij za izvajanje izobraževalnega programa v času obnove in nadgradnje Srednje šole Jesenice kot pri borbi za obstoj in razvoj programa Zdravstvena nega na Jesenicah.

Veseli me dogovor, ki smo ga dosegli s podjetjem Enos, d. d., o znižanju cen variabilnega dela daljinskega ogrevanja za naše občane. Cene so začele veljati 1. novembra 2023 in veljajo za celotno kurilno sezono.

Read 352 times Last modified on Friday, 17 November 2023 13:28

Župan

Zadnji prispevki

Ostali prispevki ...

Arhiv župan Blaž Račič

Arhivski prispevki

Arhiv prispevkov ...