Javna naročila

Apr 2019 01

Izgradnja komunalne infrastrukture na Cesti bratov Stražišarjev

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

 

Na podlagi 47. člena Zakona o javnem naročanju, ZJN-3 (Uradni list RS, št. 91/15), naročnik:

Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice

telefon: 04/5869 200

FAX: 04/5869 270

spletna stran: http://www.jesenice.si

matična številka: 5874335000

Davčna številka:  SI39795888

Transakcijski račun: SI56 0124 1010 0007 593

vabi ponudnike, da podajo svojo pisno ponudbo v skladu z razpisno dokumentacijo, na osnovi javnega naročila gradenj po  odprtem postopku za Izgradnjo komunalne infrastrukture na Cesti bratov Stražišarjev.

 

OSNOVNI PODATKI O NAROČILU

naslov naročila

Izgradnja komunalne infrastrukture na Cesti bratov Stražišarjev

vrsta postopka

Odprti postopek

področje

splošno področje

mesto objave

Portal javnih naročil

Številka objave na Portalu

javnih naročil

JN001916/2019-B01

predmet naročila

gradnje

variantne ponudbe

niso dopustne in se ne bodo upoštevale

rok veljavnosti ponudbe

23.08.2019

 

Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v skladu z razpisno dokumentacijo ter izpolnjevati vse pogoje za udeležbo tega javnega naročila.

Ponudbene – pogodbene cene izbranega najugodnejšega ponudnika so fiksne in bodo veljale nespremenjene do izpolnitve pogodbenih obveznosti oz. dokončanja del.

Ponudniki lahko ponudijo izvedbo gradenj, ki je predmet javnega naročila, v celoti. Posameznih delov naročila ponudniki ne morejo ponuditi, saj javno naročilo ni razdeljeno na sklope.

 

S spoštovanjem!

Blaž Račič
ŽUPAN

Additional Info

  • Veljavno od: 01.04.2019
  • Veljavno do: 25.04.2019
Read 1285 times Last modified on Monday, 15 April 2019 13:45