Skok na osrednjo vsebino

Javna naročila

May 2013 17

Športna dvorana Podmežakla - II. faza - nakup športne opreme

ZAKLJUČENO

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice (v nadaljevanju naročnik) objavlja povabilo k oddaji ponudbe za javno naročilo z naslovom »Športna dvorana Podmežakla – II. faza – nakup športne opreme«.

Ponudnike vabimo k oddaji ponudbe, ki mora biti v celoti pripravljena v skladu z razpisno dokumentacijo, ki je brezplačno dostopna na portalu javnih naročil. Razpisna dokumentacija je izdelana v slovenskem jeziku.

Kot ponudnik lahko na razpisu konkurira vsaka pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za dejavnost, ki je predmet razpisa. Na razpisu lahko konkurira tudi konzorcij pravnih in fizičnih oseb, ki skupaj izpolnjujejo pogoje oziroma so registrirani za dejavnost, ki je predmet razpisa.

Ponudniki lahko zastavijo vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo in ostalimi elementi javnega naročila izključno na Portal javnih naročil Uradnega lista RS (www.enarocanje.si).Skrajni rok za postavitev vprašanj v zvezi s razpisom je 8 dni pred rokom za oddajo ponudb do 10:00 ure. Naročnik bo podal pojasnila navezujoča se na zastavljena vprašanja v slovenskem jeziku najkasneje 6 dni pred rokom za oddajo ponudb, ki bodo objavljena na portalu javnih naročil.

Podana pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo ali postopkom postanejo sestavni del razpisne dokumentacije.

Ponudbe pričakujemo najkasneje do:

26.06.2013 do 10:00 ure

na naslov:

OBČINA JESENICE
Cesta železarjev 6
4270 Jesenice

 »Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitev regionalnih razvojnih potencialov 2007 - 2013, razvojne prioritete: Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov; prednostne usmeritve Športno-rekreacijska infrastruktura«.

g. Tomaž Tom Mencinger
župan

Popravek razpisne dokumentacije in popisa del s ponudbenim predračunom ter
pregled proizvajalcev uradne opreme za košarko, 13.6.2013

Additional Info

  • Veljavno od: 17-05-2013
  • Veljavno do: 26-06-2013
Read 4404 times Last modified on Tuesday, 16 July 2013 09:22

Aktualno: Javna naročila, razpisi in objave