Skok na osrednjo vsebino

Javne objave

Oct 2018 30

Javno povabilo za podelitev priznanj župana občine Jesenice za uspehe v času šolanja

Na podlagi 9. člena Odloka o priznanjih občine Jesenice (Ur. list RS, št. 62/2016) Občina Jesenice objavlja

JAVNO POVABILO
ZA PODELITEV PRIZNANJ ŽUPANA OBČINE JESENICE ZA USPEHE V ČASU ŠOLANJA

Ob prazniku občine Jesenice, 20. marca 2019, bo župan občine Jesenice podelil priznanja in nagrade odličnim dijakom srednjih šol, ki so dosegli izjemen uspeh na maturi (zlati maturanti), in odličnim študentom visokih šol in fakultet visokošolskih strokovnih programov 1. bolonjske stopnje, univerzitetnih programov 1. bolonjske stopnje in magistrskih programov 2. bolonjske stopnje (raven 6/2 in 7), ki so zaključili študij s povprečno oceno vseh letnikov študija in diplomske naloge 9,5–10.

Pogoji za dijake:

  • na javno povabilo se lahko javijo dijaki srednjih šol, ki imajo stalno prebivališče v občini Jesenice in so v šolskem letu 2017/2018 dosegli izjemen uspeh na maturi (zlati maturanti),
  • vlogi je treba kot dokazilo priložiti fotokopijo maturitetnega spričevala

Pogoji za študente:

  • na javno povabilo se lahko javijo študentje visokih šol in fakultet visokošolskih strokovnih programov 1. bolonjske stopnje, univerzitetnih programov 1. bolonjske stopnje in magistrskih programov 2. bolonjske stopnje (raven 6/2 in 7), ki imajo stalno prebivališče v občini Jesenice in so zaključili študij s povprečno oceno vseh letnikov študija in diplomske naloge 9,5–10,
  • vlogi je treba kot dokazilo priložiti potrdilo o opravljenih izpitih z izračunano povprečno oceno vseh letnikov študija, potrjeno od visokošolske organizacije oz. fakultete, s potrdilom o opravljeni diplomski oziroma magistrski nalogi, iz katerega je razvidna dosežena ocena diplomskega oziroma magistrskega dela.

Prijava se odda na obrazcu, ki je priložen objavi razpisa. Kandidati naj vloge, skupaj z zgoraj navedeno dokumentacijo, posredujejo do petka, 21. 12. 2018, v zaprti ovojnici na naslov: Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, s pripisom: «PODELITEV PRIZNANJ ZA USPEHE V ČASU ŠOLANJA«.

Dodatne informacije glede javnega povabila lahko dobite pri Ines Dvoršak na telefonski številki 04 586 92 34 ali na elektronskem naslovu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

Številka:  094-3/2018

ŽUPAN
Tomaž Tom Mencinger

Read 2494 times Last modified on Friday, 22 February 2019 11:29

Aktualno: Javna naročila, razpisi in objave