Skok na osrednjo vsebino

Javne objave

Feb 2020 10

Javni poziv za evidentiranje kandidatov za predstavnika Občine Jesenice v Svet javnega zavoda Triglavski narodni park

Številka:               014-44/2019
Datum:                10. 2. 2020

Na podlagi 74. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta občine Jesenice (Ur. list RS, št. 2/2016) Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja objavlja

JAVNI POZIV
za evidentiranje kandidatov za predstavnika Občine Jesenice v Svet javnega zavoda Triglavski narodni park

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja pri Občinskem svetu občine Jesenice poziva člane občinskega sveta, politične stranke in širšo zainteresirano javnost v občini Jesenice k podaji predlogov za imenovanje enega (1) predstavnika Občine Jesenice v Svet javnega zavoda Triglavski narodni park.

Na podlagi 39. člena Zakona o Triglavskem narodnem parku (Ur. list RS, št. 52/2010, 46/2014 – ZON-C in 60/2017) Svet javnega zavoda sestavljajo štirje predstavniki ustanovitelja, ki jih imenuje Vlada, devet predstavnikov parkovnih lokalnih skupnosti, šest predstavnikov zainteresirane javnosti in en predstavnik delavcev. Občinski svet občine Jesenice v Svet javnega zavoda imenuje enega predstavnika.

Predlog kandidature mora biti sestavljen v pisni obliki (obrazec je priloga javnega poziva) in mora vsebovati:

  • navedbo predlagatelja kandidature in njegov podpis
  • navedbo funkcije oziroma organa, na katerega se nanaša predlog kandidature
  • osebne podatke predlaganega kandidata
  • podatke o strokovni izobrazbi in zaposlitvi kandidata
  • podpisano soglasje predlaganega kandidata
  • soglasje o uporabi osebnih podatkov kandidata (priloga 1) ter
  • obrazložitev in utemeljitev predloga (priloga 2) - v obrazložitvi navedite delovne izkušnje kandidata/kandidatke, poznavanje poslovanja javnega zavoda, poznavanje področne zakonodaje ter druge reference zaradi katerih je kandidat/kandidatka primeren za opravljanje funkcije v svetu zavoda.

Rok za oddajo predlogov je do vključno torka, 25. 2. 2020.

Predloge posredujte na naslov: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja pri Občini Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, ali na e-naslov This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., s pripisom »Predlog za imenovanje predstavnika Občine Jesenice v Svet javnega zavoda Triglavski narodni park.«.

Dodatne informacije glede razpisa lahko dobite na telefonski številki 04 5869 200 ali po elektronski pošti: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

Predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Vera PINTAR, l.r.

Read 1077 times Last modified on Tuesday, 25 February 2020 15:26

Aktualno: Javna naročila, razpisi in objave