Skok na osrednjo vsebino

Javne objave

Nov 2021 05

Sklep o razgrnitvi elaborata lokacijske preveritve za gradnjo samopostrežne montažne avtopralnice

Na podlagi sedmega odstavka 131. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2, Ur. list RS, št. 61/2017), in 50. členom Statuta Občine Jesenice (Ur. list RS, št. 101/2015), župan Občine Jesenice sprejme

SKLEP
o razgrnitvi elaborata lokacijske preveritve za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev na območju Zazidalnega načrta Poslovna cona Jesenice za gradnjo samopostrežne montažne avtopralnice na zemljiščih s parc. št. 1247/262 in 1247/263 k. o. Jesenice

  1. člen

Župan Občine Jesenice odreja javno razgrnitev elaborata lokacijske preveritve za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev na območju zazidalnega načrta Poslovna cona Jesenice za gradnjo samopostrežne montažne avtopralnice na zemljiščih s parc. št. 1247/262 in 1247/263 k. o. Jesenice, ki ga je izdelalo podjetje: B-PROFFILE, Podjetje za projektiranje in oblikovanje, Bernarda Perić, s.p. Rogaška Slatina (avgust 2021, dopolnjeno september 2021).

  1. člen

Gradivo bo v dneh od ponedeljka 15. novembra 2021 do vključno ponedeljka 29. novembra 2021 javno razgrnjeno na spletni strani Občine Jesenice https://www.jesenice.si/za-obcana/javna-narocila-razpisi-objave/javne-objave, obvestilo o javni razgrnitvi pa se objavi tudi v časopisu Jeseniške novice..

  1. člen

Med javno razgrnitvijo lahko na razgrnjen elaborata lokacijske preveritve za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev na območju Zazidalnega načrta Poslovna cona Jesenice za gradnjo samopostrežne montažne avtopralnice na zemljiščih s parc. št. 1247/262 in 1247/263 k. o. Jesenice dajo pripombe in predloge vsi zainteresirani organi, organizacije in posamezniki. Pripombe in predloge se lahko poda pisno na mestu javne razgrnitve ali posreduje na elektronski naslov This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (v rubriko »zadeva« obvezno navesti ključne besede »Lokacijska preveritev 3507-1/2021«) do konca javne razgrnitve.

O pripombah in predlogih, danih v času javne razgrnitve, bo Občina Jesenice zavzela stališče. Stališče do pripomb iz javne razgrnitve je sestavni del gradiva za obravnavo na občinskem svetu.

  1. člen

Ta sklep se objavi na spletni strani Občine Jesenice (www.jesenice.si) ter v časopisu Jeseniške novice, ter stopi v veljavo naslednji dan po objavi.

 

Številka: 3507-1/2021
Jesenice, dne 25. 10. 2021

Read 607 times Last modified on Wednesday, 24 November 2021 16:30

Aktualno: Javna naročila, razpisi in objave