Skok na osrednjo vsebino

Javne objave

Oct 2023 24

Javni poziv za evidentiranje kandidatov za predstavnika Občine Jesenice v Svet javnega zavoda Zavod za šport Jesenice

Številka:             014-66/2023
Datum:               24. 10. 2023

Na podlagi 74. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta občine Jesenice (Ur. list RS, št. 2/2016) Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja objavlja

JAVNI POZIV
za evidentiranje kandidatov za predstavnika Občine Jesenice v Svet javnega zavoda
Zavod za šport Jesenice

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja pri Občinskem svetu občine Jesenice poziva člane občinskega sveta, politične stranke in širšo zainteresirano javnost v občini Jesenice k podaji predlogov za imenovanje - zamenjavo enega (1) predstavnika Občine Jesenice v Svet javnega zavoda Zavod za šport Jesenice.

Na podlagi 13. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za šport Jesenice« - UPB 1 (Ur. list RS, št. 26/11) in spremembe (Ur. list RS, št. 82/13, 49/16, 35/17, 39/18, 69/19, 52/22, 133/22 in 32/23) Svet javnega zavoda Zavod za šport Jesenice sestavljajo trije predstavniki ustanovitelja, en predstavnik delavcev javnega zavoda in en predstavnik uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti. Člani sveta so imenovani oziroma izvoljeni za štiri leta in so lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni.

Občinski svet Občine Jesenice je na svoji 20. redni seji dne 23. 9. 2021 v Svet javnega zavoda Zavod za šport Jesenice imenoval tri predstavnike Občine Jesenice, ki se jim mandat izteče leta 2025. Ker je en predstavnik ustanovitelja podal odstopno izjavo, je potrebno izvesti postopek za imenovanje novega predstavnika ustanovitelja v sedanjemu Svetu javnega zavoda Zavod za šport Jesenice.

Predlog kandidature mora biti sestavljen v pisni obliki (obrazec je priloga javnega poziva) in mora vsebovati:

  • navedbo predlagatelja kandidature in njegov podpis
  • navedbo funkcije oziroma organa, na katerega se nanaša predlog kandidature
  • osebne podatke predlaganega kandidata/kandidatke
  • podatke o strokovni izobrazbi in zaposlitvi kandidata/kandidatke
  • podpisano soglasje predlaganega kandidata/kandidatke
  • soglasje o uporabi osebnih podatkov kandidata/kandidatke (priloga 1) ter
  • obrazložitev in utemeljitev predloga (priloga 2) – v obrazložitve navedite delovne izkušnje kandidata/kandidatke, poznavanje poslovanja javnega zavoda, poznavanje področne zakonodaje ter druge reference zaradi katerih je kandidat/kandidatka primeren za opravljanje funkcije v svetu javnega zavoda.

Kandidati bodo povabljeni na kratko osebno predstavitev na sejo Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Rok za oddajo predlogov je do vključno ponedeljka, 13. 11. 2023 do 15. ure.

Predloge posredujte na naslov: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja pri Občinskem svetu Občine Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, ali na e-naslov This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., s pripisom »Predlog za imenovanje - zamenjavo predstavnika Občine Jesenice v Svet javnega zavoda Zavod za šport Jesenice.

Dodatne informacije glede razpisa lahko dobite na telefonski številki 04 5869 200 ali po elektronski pošti: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Read 748 times Last modified on Tuesday, 06 February 2024 12:09

Aktualno: Javna naročila, razpisi in objave