Skok na osrednjo vsebino

Javne objave

Jan 2024 15

Javni poziv za evidentiranje kandidatov za predstavnika Občine Jesenice v Svet javnega zavoda Gornjesavski muzej Jesenice

Številka:             014-69/2023
Datum:               15. 1. 2024

Na podlagi 74. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta občine Jesenice (Ur. list RS, št. 2/2016 in 134/2023) Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja objavlja

JAVNI POZIV
za evidentiranje kandidatov za predstavnika Občine Jesenice v Svet javnega zavoda
Gornjesavski muzej Jesenice

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja pri Občinskem svetu Občine Jesenice poziva člane Občinskega sveta, politične stranke in širšo zainteresirano javnost v občini Jesenice k podaji predlogov za imenovanje enega (1) predstavnika Občine Jesenice v Svet javnega zavoda Gornjesavski muzej Jesenice.

Mandat članov sveta javnega zavoda traja pet let in so po preteku mandata lahko ponovno imenovani.

Predlog kandidature mora biti sestavljen v pisni obliki (obrazec je priloga javnega poziva) in mora vsebovati:

  • navedbo predlagatelja kandidature in njegov podpis
  • navedbo funkcije oziroma organa, na katerega se nanaša predlog kandidature
  • osebne podatke predlaganega kandidata
  • podatke o strokovni izobrazbi in zaposlitvi kandidata
  • podpisano soglasje predlaganega kandidata
  • soglasje o uporabi osebnih podatkov kandidata (priloga 1) – za vsakega kandidata ločeno
  • obrazložitev in utemeljitev predloga (priloga 2) - v obrazložitvi navedite delovne izkušnje kandidata/kandidatke, poznavanje poslovanja javnega zavoda, poznavanje področne zakonodaje ter druge reference zaradi katerih je kandidat/kandidatka primeren za opravljanje funkcije v svetu zavoda.

Rok za oddajo predlogov je do vključno torka, 6. 2. 2024.

Predloge posredujte na naslov: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja pri Občinskem svetu Občine Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, ali na e-naslov This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., s pripisom »Predlog za imenovanje predstavnikov Občine Jesenice v Svet javnega zavoda Gornjesavski muzej Jesenice.

Dodatne informacije glede razpisa lahko dobite na telefonski številki 04 5869 200 ali po elektronski pošti: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Read 235 times Last modified on Tuesday, 06 February 2024 12:09

Aktualno: Javna naročila, razpisi in objave