Skok na osrednjo vsebino

Javne objave

Feb 2024 06

Javni poziv za evidentiranje kandidatov za predstavnika Občine Jesenice v Skupščino javnega komunalnega podjetja JEKO, d.o.o., Jesenice

Številka:             014-7/2024
Datum:               6. 2. 2024

Na podlagi 74. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta občine Jesenice (Ur. list RS, št. 2/2016 in 4/2024) Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja objavlja

JAVNI POZIV
za evidentiranje kandidatov za predstavnika Občine Jesenice v Skupščino javnega komunalnega podjetja JEKO, d.o.o., Jesenice

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja pri Občinskem svetu občine Jesenice poziva člane Občinskega sveta, politične stranke in širšo zainteresirano javnost v občini Jesenice k podaji predlogov za imenovanje enega (1) predstavnika Občine Jesenice v Skupščino javnega komunalnega podjetja JEKO, d.o.o., Jesenice.

Na podlagi. 15. člena Odloka o ustanovitvi JEKO, javnega komunalnega podjetja, d.o.o., Jesenice Skupščino sestavljata predstavnika občin Jesenice in Žirovnica. Mandat članov Skupščine traja štiri leta.

Občinski svet občine Jesenice je na svoji 19. redni seji dne 30. 3. 2017 v Skupščino javnega komunalnega podjetja JEKO, d.o.o., Jesenice imenoval predstavnico občine Jesenice, katere mandat časovno ni bil omejen. Na podlagi novega Odloka o ustanovitvi JEKO, javnega komunalnega podjetja, d.o.o., Jesenice in sprejete družbene pogodbe javnega komunalnega podjetja sta ustanoviteljici dolžni imenovati nova člana skupščine za naslednje štiriletno obdobje.

Predlog kandidature mora biti sestavljen v pisni obliki (obrazec je priloga javnega poziva) in mora vsebovati:

  • navedbo predlagatelja kandidature in njegov podpis
  • navedbo funkcije oziroma organa, na katerega se nanaša predlog kandidature
  • osebne podatke predlaganega kandidata/kandidatke
  • podatke o strokovni izobrazbi in zaposlitvi kandidata/kandidatke
  • podpisano soglasje predlaganega kandidata/kandidatke
  • soglasje o uporabi osebnih podatkov kandidata/kandidatke (priloga 1) ter
  • obrazložitev in utemeljitev predloga (priloga 2) – v obrazložitve navedite delovne izkušnje kandidata/kandidatke, poznavanje poslovanja javnega zavoda, poznavanje področne zakonodaje ter druge reference zaradi katerih je kandidat/kandidatka primeren za opravljanje funkcije v svetu javnega zavoda.

Kandidati bodo povabljeni na kratko osebno predstavitev na sejo Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Rok za oddajo predlogov je do vključno torka, 27. 2. 2024.

Predloge posredujte na naslov: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja pri Občinskem svetu Občine Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, ali na e-naslov This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., s pripisom »Predlog za imenovanje predstavnika Občine Jesenice v Skupščino javnega komunalnega podjetja JEKO, d.o.o., Jesenice.«

Dodatne informacije glede razpisa lahko dobite na telefonski številki 04 5869 200 ali po elektronski pošti: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Read 275 times Last modified on Thursday, 29 February 2024 20:18

Aktualno: Javna naročila, razpisi in objave