Skok na osrednjo vsebino

Javne objave

Mar 2024 29

Namera o sklenitvi naposredne pogodbe za najem poslovnega prostora na Hrušici

Za najem poslovnega prostora v prvem nadstropju poslovne stavbe z ID znakom: stavba 337, na naslovu Hrušica 55a,  v izmeri 12,30 m2 in sicer za izvajanje poslovne dejavnosti.

Številka: 3520-1/2024 
Datum: 28.3.2024

Občina Jesenice na podlagi 9., 52. in 68. člena, v povezavi s 57. členom  Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18, 78/23  v nadaljevanju ZSPDSLS-1), in 19. člena, v povezavi z 20. členom, Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18), na pobudo Agrarne skupnosti Hrušica, objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

za najem poslovnega prostora v prvem nadstropju poslovne stavbe z ID znakom: stavba 337, na naslovu Hrušica 55a,  v izmeri 12,30 m2 in sicer za izvajanje poslovne dejavnosti.

Najnižja ponudbena cena najema je 50,00 EUR/mesečno.

Rok za sprejem ponudbe je 20 dni od objave te namere na spletni strani Občine Jesenice. Prijava se odda na priloženem obrazcu v sprejemni pisarni Občine Jesenice, pisno na naslov: Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice ali po elektronski pošti na naslov: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Upoštevane bodo vse prijave, dostavljene na sedež Občine Jesenice do izteka 20-dnevnega roka od objave predmetne namere.

V primeru izraženega interesa več ponudnikov bodo opravljena pogajanja o ceni in drugih pogojih pravnega posla in bo najemna pogodba sklenjena z najugodnejšim ponudnikom.

Najemna pogodba bo sklenjena po poteku roka najmanj 20 dni od objave te namere na spletni strani Občine Jesenice. Najemnina se plačuje mesečno, za pretekli mesec, v roku 8 dni od izdaje računa, pravočasno plačilo celotne najemnine je bistvena sestavina pogodbe.

Odgovorna oseba Občine Jesenice si pridržuje pravico, da lahko do sklenitve pravnega posla, brez odškodninske odgovornosti, ustavi postopek.

Kontaktna oseba za dodatne informacije o predmetu razpolaganja je Tamara Hribar, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.., tel: 045 869 246.

Read 380 times Last modified on Friday, 29 March 2024 13:54

Aktualno: Javna naročila, razpisi in objave