Javne objave

Apr 2013 04

Pojasnila v zvezi z izvajanjem Uredbe o razvrščanju objektov glede na zahtevnost

Po uveljavitvi Uredbe o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje (Uradni list RS. št, 18/13 in 24/13) se je na Ministrstvo za infrastrukturo in prostor s prošnjo za pojasnila v zvezi z izvajanjem uredbe obrnilo veliko število upravnih enot in občin, zato smo z namenom poenotenja razumevanja in izvajanja uredbe pripravili pojasnila, ki jih posredujemo v prilogi tega dopisa.

V so poenostavljena pojasnila za investitorje, ki vsebujejo najpogostejša vprašanja in odgovore Pojasnila za investitorje so objavljena na spletnih straneh našega ministrstva.

Read 3361 times Last modified on Thursday, 27 June 2013 14:36

Aktualno: Javna naročila, razpisi in objave