Skok na osrednjo vsebino

Novice

sep  2017 29

O plazu nad Koroško Belo tudi na zadnji seji Občinskega sveta

O plazu nad Koroško Belo tudi na zadnji seji Občinskega sveta Foto: E. Dovžan, 2016

Na septembrski seji Občinskega sveta občine Jesenice so se svetniki in svetnice seznanili s problematiko pobočnih masnih premikov v zaledju Koroške Bele. Problematiko je prisotnim podrobno predstavila dr. Tina Peternel z Geološkega zavoda Slovenije, ki je opisala tako dosedanje raziskave ter tudi načrtovane ukrepe, ki naj bi zagotovili večjo varnost krajanov Koroške Bele.

V zaledju naselja Koroška Bela je že vrsto let mogoče opaziti spremembe, ki jih povzročajo pobočni masni premiki, le-ti pa so posledica geološke in tektonske zgradbe območja. Območje je podvrženo različnim tipom pobočnih masnih premikov (plazovi, skalni podori in drobirski tokovi), ki so ob ekstremnih vremenskih pojavih ali potresu lahko sprožijo in ogrozijo Koroško Belo ter njene prebivalce. Pobočni masni premiki so aktivni že več let, glede na zgodovinske vire in pretekle raziskave pa so se pobočni masni premiki zgodili tudi že v preteklosti (npr. 1789). Geološki zavod Slovenije od leta 2005 v okviru različnih projektov spremlja pobočne masne premike na zadevnem območju. Trenutno so največje spremembe opazne na plazu Potoška planina in plazu Čikla.

Območje Potoške planine je bilo opazovano skozi mednarodni projekt I2GPS, na podlagi katerega je bil v letu 2010 vzpostavljen sistem opazovanja premikov na samem plazu. V letu 2013 so bile v okviru doktorskega dela Tine Peternel izvedene geodetske meritve na Potoški planini, ki so skupaj z drugimi raziskavami potrdile, da je območje lahko potencialno izvor drobirskega toka, ki bi lahko ogrozil Koroško Belo. V okviru projekta RECALL, ki se je začel v 2015 in zaključil v letošnjem letu, je bil vzpostavljen sistem za opazovanje premikov so bila izvedena snemanja Potoške planine v spodnjem delu plazu. Snemanja so dosedanjim raziskavam dodale tudi časovno komponento, torej kako se premiki plazu odvijajo. Pri projektu RECALL so, v okviru kooperativne skupine, ki je opazovala plaz na Potoški planini, sodelovali tudi prebivalci Koroške Bele. Izsledki projekta RECALL, kot tudi izsledki dosedanjega opazovanja pobočnih masnih premikov v zaledju Koroške Bele so bili v pomladi 2017 predstavljeni krajanom Koroške Bele, ki so z namenom aktivnega sodelovanja, predvsem pa tekočega obveščanja o zadevni problematiki in izvajanju nadaljnjih aktivnosti, oblikovali civilno iniciativo.

V okviru omenjenega projekta ter sofinanciranja Občine Jesenice in družbe Jeko, d. o. o. je bila letos pomladi izvedena razširitev dostopne poti do druge hudourniške zaplavne pregrade nad vasjo Koroška Bela, kar bo omogočilo njeno redno vzdrževanje, praznjenje in preprečevanje zaprojevanja struge potoka Bele, s tem pa zmanjšanje poplavne ogroženosti naselja. Občina Jesenice od leta 2012 opozarja pristojne institucije o spremembah pobočnih masnih premikov v zaledju Koroške Bele, aktivno je sodelovala tudi v projektu RECALL in tudi po njegovem zaključku ohranja stik z Geološkim zavodom Slovenije, s katerim si izmenjuje informacije o pobočnih masnih premikih ter načrtuje nove raziskave območja. Občina Jesenice izvaja tudi terenske oglede ter opažanja z ogledov sporoča pristojnim službam.

Z obravnavanega območja priteka tudi več vodotokov, predvsem hudournikov, ki se nad Koroško Belo združijo v potok Bela. Potok Bela skozi naselje teče po regulirani strugi. S predstavniki koncesionarja za vzdrževanje vodotokov podjetjem VGP Kranj in predstavniki civilne iniciative je bil v mesecu juliju opravljen ogled struge potoka Bela, na katerem je bilo ugotovljeno, da je v strugi je razmeroma malo plavin, ki bi jih bilo potrebno odstraniti, je pa potrebno odstraniti obrežno vegetacijo, predvsem drevje, ki raste v sami strugi potoka. Zadrževalne in ustalitvene pregrade so v dobrem stanju, več podslapij pa je poškodovanih in jih bi bilo potrebno popraviti. Predstavniki podjetja VGP Kranj bodo še v letošnjem letu pripravil program sanacije struge Bele skozi naselje Bela, ki bo podlaga za posege v strugo v prihodnjih letih. V omenjenem podjetju bodo prav tako letos izdelali idejno zasnovo še ene zadrževalne pregrade nad Koroško Belo, ki bo dodatno zadrževala material, ki se sproža na pobočnih premikih v zaledju Koroške Bele in ga potok Bela v obliki plavin transportira po strugi.

Konec avgusta je Ministrstvo za okolje in prostor Republike Slovenije z Geološkim zavodom Slovenije podpisalo pogodbo, na podlagi katere bo Geološki zavod Slovenije izvedel podrobno tektonsko-geomorfološko in inženirskogeološko kartiranje širšega zaledja Koroške Bele, izvedbo geomehanskih in hidrogeoloških raziskav ter geofizikalne meritve in geodetske meritve in interpretacije. Občina Jesenice bo pri navedenih raziskavah sodelovala z izvedbo infrardečega snemanja in fotogrametrijo območja. Gre za terensko študijo razmer, na podlagi katerih bomo pridobili podatke o globini plazov, dinamiki premikov ter oceno volumna plazov, na tej podlagi pa bo mogoče oceniti izpostavljenost naselja in njegovih prebivalcev. Rok za izvedbo raziskav je konec letošnjega novembra.

 

V prilogi objavljamo predstavitev dr. Tine Peternel s seje Občinskega sveta.

Prebrano 2644 krat Nazadnje urejano na petek, 29 september 2017 22:10

Oddajte komentar

Prepričajte se, da vnesete vse obvezne podatke, označene z zvezdico (*). HTML koda ni dovoljena.

Uporabne povezave