Skok na osrednjo vsebino

Novice

dec  2018 07

Občina Jesenice kot primer dobre prakse na področju upravljanja izobraževanja odraslih

Minuli teden je na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport potekala novinarska konferenca, na kateri so bila predstavljena priporočila za izboljšanje upravljanja izobraževanja odraslih v Sloveniji, ki so rezultat 2. faze procesa Strategije razvoja in uporabe spretnosti v Sloveniji (angl. Skills Strategy Slovenia). Na novinarski konferenci so bili prisotni minister za izobraževanje znanost in šport, dr. Jernej Pikalo, namestnica Direktorja za izobraževanje in spretnosti ter vodja Centra spretnosti pri OECD Montserrat Gomendio, izvršni direktor Gospodarske zbornice Slovenije mag. Samo Hribar Milič ter podžupanja občine Jesenice Vera Pintar. Preko video nagovora je prisotne nagovorila tudi evropska komisarka za zaposlovanje, socialne zadeve, spretnosti in mobilnost delovne sile Marianne Thyssen.

Slovenija je ena od držav OECD v procesu, kjer sodeluje največ resorjev (10), ena od desetih držav doslej, ki je opravila 1. fazo, in ena od treh, ki zaključuje 2. fazo. Rezultat prve faze je bilo objavljeno Zaključno poročilo o oceni stanja spretnosti za Slovenijo, z devetimi izzivi, rezultat 2. faze pa Smernice za izvajanje strategije spretnosti v Sloveniji: Izboljšanje upravljanja izobraževanja odraslih, katerih del so omenjena priporočila. V 1. fazi je sodelovalo več kot 100 organizacij in več kot 120 posameznikov,  v 2. fazi, ki je v sodelovanju z OECD potekala od septembra 2017, pa je sodelovalo več kot 70 organizacij in več kot 90 posameznikov.

Eno od srečanj v okviru 2. faze akcijskega načrtovanja Strategije spretnosti je maja letos potekalo tudi na Jesenicah, saj je bila Občina Jesenice na področju izobraževanja odraslih predstavljena kot primer dobre prakse. Podžupanja občine Jesenice Vera Pintar je zato sodelovala tudi na novinarski koferenci, kjer je poudarila, da znanje, izobraževanje oziroma vseživljenjsko učenje in medgeneracijsko sodelovanje predstavlja eno od prioritet v okviru sprejete strategije razvoja občine Jesenice do leta 2025, javni zavod, katerega ustanoviteljica je Občina Jesenice in opravlja dejavnost izobraževanja odraslih in drugega izobraževanja ne le za območje občin Jesenice, Žirovnica in Kranjska Gora, temveč tudi širše, pa je Ljudska univerza Jesenice. Podžupanja Vera Pintar je povedala: »V občini Jesenice že nekaj let sprejemamo letni program izobraževanja odraslih, pri čemer upoštevamo nacionalne prioritete ter prioritete lokalne skupnosti, tem programu pa v sodelovanju z Ljudsko univerzo Jesenice določimo izobraževalne programe in projekte, ki se sofinancirajo iz proračuna občine Jesenice, obseg dejavnosti ter višino zagotovljenih sredstev sofinanciranja. Občina Jesenice z Ljudsko univerzo Jesenice odlično sodeluje pri pripravi in izvedbi projektov in programov, ki jih izvaja Ljudska univerza Jesenice, ta pa tudi redno predlaga izboljšave in nadgradnje projektov in programov.« Poudarila je, da je pri izobraževanju odraslih ključno, da se aktivnosti odvijajo redno oziroma neprekinjeno, kar Ljudska univerza Jesenice tudi zagotavlja, povpraševanje oziroma obisk aktivnosti je odličen, pomembno pa je, da aktivnosti izhajajo iz potreb lokalnega okolja. Podžupanja je poudarila tudi pomembno vlogo stalne promocije oziroma ozaveščanja o pomenu izobraževanja odraslih, pri tem pa kot pomemben dogodek na tem področju izpostavila Teden vseživljenjskega učenja, ki že vrsto let poteka na Jesenicah. Kot posebno skupino pri oblikovanju programov in aktivnosti je izpostavila starejše nad 65 let, hkrati pa v tem oziru pohvalila odlično delo Večgeneracijskega centra Gorenjske, ki deluje znotraj Ljudske univerze Jesenice in z različnimi programi skrbi za prenos znanja med različnimi generacijami. Ob koncu je pohvalila tudi dobro sodelovanje, ki na tem področju poteka med sosednjimi občinami, a hkrati poudarila, da bi bilo potrebno to sodelovanje še okrepiti, prav tako bi bilo potrebno tesnejše sodelovanje z državno ravnijo, tudi v obliki (so)financiranja programov in projektov.

Minister za izobraževanje, znanost in šport dr. Jernej Pikalo je poudaril, da moramo končno preiti k dejanjem, pri čemer nam bodo priporočila OECD prišla zelo prav. »V letu 2019 bomo pripravili celostno strategijo izobraževanja odraslih, ki ne bo le strategija našega ministrstva, temveč bo strategija vseh deležnikov.« Ob tem je izpostavil fragmentiranost virov, s katerimi razpolagamo na tem področju, ki niso dobro povezani in ne dajejo sinergij. »Zato moramo sistem bolj smiselno povezati v celoto, ki bo dala rezultate.« Opozoril je tudi na nižje kompetence in veščine odraslih v starostni skupini med 45-55 let v primerjavi s celotno populacijo, zato je potrebno vanje še posebej vlagati. »Tudi v primerjavi z drugimi državami EU in OECD nam ne gre najbolje, kar nam kaže tudi ta analiza, analiza PIAAC in še nekatere druge analize. Večina nas bo v življenju zamenjala več služb, zato potrebujemo resno dopolnjevanje veščin tudi v odrasli dobi,« je še poudaril minister.

 

Nekaj poudarkov iz poročila OECD:

  • V zadnjem desetletju je delež odraslih v Sloveniji, ki niso vključeni v izobraževanje in usposabljanje odraslih, ostal pri okoli 47 %.
  • Ocene pismenosti odraslih so se v zadnjih dveh desetletjih občutno izboljšale, vseeno pa ima v Sloveniji 31 % oseb med 16. in 65. letom še vedno nizko raven bralne in/ali matematične pismenosti.
  • Pomembna je boljša razdelitev odgovornosti za spodbujanje in ozaveščanje o izobraževanju odraslih med vlado in ostalimi deležniki.
  • Slovenski sistem za izobraževanje odraslih je zelo odvisen od Evropskega socialnega sklada, kar ga izpostavlja tveganjem.
  • Potreben je bolj sistematični pristop, s katerim bi si deležniki ustrezno razdelili stroške razvoja spretnosti odraslih in s katerim bi lahko financiranje usmerili tja, kjer bi imelo največji učinek.
Prebrano 2583 krat

Oddajte komentar

Prepričajte se, da vnesete vse obvezne podatke, označene z zvezdico (*). HTML koda ni dovoljena.

Uporabne povezave