Skok na osrednjo vsebino

Novice

feb  2022 25

Finančna pomoč zaradi višjih cen ogrevanja – kdo in na kakšen način lahko zaprosi za pomoč?

Občinski svet občine Jesenice je v začetku meseca za blaženje stiske občanov zaradi povišanih cen ogrevanja zagotovil dodatna sredstva za dodeljevanje socialne pomoči. Ta ni namenjena le uporabnikom daljinskega ogrevanja, temveč tudi tistim, ki se ogrevajo na druge načine in se zaradi povišanih cen srečujejo z materialno stisko. Pomoč se dodeljuje skladno s pogoji, določenimi v Odloku o socialni pomoči v občini Jesenice.

Ob izrednih materialnih stiskah, katere razlog je lahko tudi povišanje cen ogrevanja, lahko občani občine Jesenice na Centru za socialno delo (CSD) zaprosijo za denarno pomoč, namenjeno premostitvi te stiske. CSD občanom sicer nudi dve vrsti pomoči – izredno denarno socialno pomoč in občinsko denarno pomoč občine Jesenice.

Čemu je namenjena izredna denarna socialna pomoč, katerih sredstva zagotavlja država?

Namenjena je za kritje izrednih stroškov, ki so vezani na preživljanje in jih z lastnim dohodkom ali lastnim dohodkom družine ni mogoče pokriti. Namenjena je tudi v primeru, če se oseba ali družina iz razlogov, na katere ni imela vpliva, znajde v položaju materialne ogroženosti, če izkazuje izredne stroške, ki so vezani na preživljanje, ki jih z lastnim dohodkom ali lastnim dohodkom družine ne more pokriti.

Kako lahko uporabnik pridobi izredno denarno socialno pomoč?

Uporabniki na CSD oddajo izpolnjeno vlogo, ki je dosegljiva tudi na spletni strani MDDSZ (POVEZAVA DO VLOGE). K vlogi je potrebno priložiti bančne izpiske za tri mesece pred oddajo vloge za vse odprte račune posameznika ali članov družine (če se vloga oddaja npr. februarja 2022, je k vlogi potrebno priložiti bančne izpiske za januar 2022, december 2021 in november 2021). Prav tako je k vlogi potrebno priložiti vsa dokazila, ki bi lahko pomembno vplivala na pridobitev predmetne pravice, kopije položnic, iz katerih so razvidni mesečni stroški (sem spadajo tudi položnice podjetja ENOS OTE), kopijo najemne pogodbe, če uporabnik plačuje najemnino, kopijo deložacije, izvršb itd.

Kakšna je višina izredne denarne socialne pomoči?

Višina izredne denarne socialne pomoči je odvisna od prihodkov posameznika oziroma družine, njihovih obveznosti in morebitnih drugih okoliščin, ki vplivajo na trenutno materialno stanje posameznikov in družin. Višina izredne socialne pomoči mesečno ne sme presegati višine enega minimalnega dohodka samske osebe (trenutno 402,18 EUR) ali družine (višina odvisna od števila družinskih članov).  V enem koledarskem letu pa le to lahko prejmejo največ dva krat. Izjema so naravne nesreče ali višja sila.

Po prejetju izredne socialne pomoči so uporabniki dolžni predložiti dokazilo o namenski porabi v roku 45 dni po prejetju izredne denarne socialne pomoči oziroma najkasneje ob vložitvi nove vloge za izredno denarno socialno pomoč, če novo vlogo uporabnik vloži pred potekom roka 30 dni. Pomoč je treba porabiti v roku 30 dni od prejema.

Čemu je namenjena občinska denarna pomoč?

Občinska denarna pomoč občine Jesenice je namenjena občanom Jesenic, ki so se znašli v izredni materialni stiski, med drugim je razlog lahko tudi povišanje cen ogrevanja. Upravičencu se dodeli največ dvakrat letno v gotovini oziroma v funkcionalni obliki, pri ugotavljanju materialne ogroženosti pa na CSD upoštevajo tako prihodke uporabnika oziroma družine, kot tudi ostale socialne okoliščine, ki vplivajo na trenutno materialno stanje. 

Kdo lahko pridobi občinsko denarno pomoč?

Upravičenec do občinske socialne pomoči je posameznik, ki izpolnjuje spodnje pogoje:

  • stalno prebivališče ima na območju občine Jesenice,
  • vsi neto dohodki in prejemki upravičenca za največ 60 odstotkov presegajo cenzus upravičenosti do denarne socialne pomoči,
  • mu je zaradi trenutne materialne ogroženosti nujno potrebna pomoč,
  • je v tekočem letu že uveljavljal možne državne socialne pomoči za rešitev stiske

Kako lahko uporabnik pridobi občinsko denarno pomoč?

Uporabniki lahko vlogo za občinsko pomoč pridobijo na Centru za socialno delo Gorenjska, enota Jesenice oziroma na njihovi spletni strani (POVEZAVA). K vlogi je potrebo priložiti tri bančne izpiske za tri mesece pred oddajo vloge za vse odprte račune v družini ter dokazila o vseh mesečnih prihodkih (kopije plače, odrezek od pokojnine …), prav tako je k vlogi potrebno priložiti vsa dokazila, ki bi lahko pomembno vplivala na pridobitev predmetne pravice, kopije položnic, iz katerih je razvidna izredna materialna stiska itd.

Kakšna je višina občinske denarne pomoči?

Sama dejanska višina dodeljene občinske denarne socialne pomoči se v vsakem posameznem primeru določi glede na izpolnjevanje pogojev ter ugotovljeno stopnjo materialne ogroženosti upravičenca.

 

Več informacij je na voljo tudi na spletni strani in na Centru za socialno delo Gorenjska, enota Jesenice.

Prebrano 1455 krat Nazadnje urejano na petek, 25 februar 2022 14:26

Oddajte komentar

Prepričajte se, da vnesete vse obvezne podatke, označene z zvezdico (*). HTML koda ni dovoljena.

Uporabne povezave