Novice

jan  2015 14

Oblike državnih spodbud in kohezijskih sredstev v letu 2015 - obvestilo podjetnikom

V letu 2015 bodo za podjetja, podjetnike ter potencialne podjetnike na voljo različne oblike državnih denarnih spodbud ter kohezijska sredstva. Objavljamo povzetek članka z naslovom "Kje bo denar za podjetja in podjetnike v letu 2015" iz časnika Finance, z dne 6. 1. 2015.Iz Slovenskega podjetniškega sklada 100 milijonov spodbud

Finančne spodbude sklada bodo razdeljene na program spodbud na mlada podjetja (mlajša od 5 let) in program spodbud za delujoča podjetja (starejša od 5 let).

Predvidoma v začetku leta bosta na voljo dva razpisa: garancije za tehnološko inovativne projekta in klasične projekte. Drugi razpis bo razpis za mikrokredite za obratna sredstva, za mlada in delujoča podjetja.

Predvidoma bodo v začetku leta, v kombinaciji vsebinske in finančne podpore, spet objavljeni razpisi za mlada podjetja. Med te spodbude sodijo zagonske spodbude, ki so namenjene čistim start-up podjetjem, mlajšim od 12 mesecev, za lažji zagon inovativnih podjetij v prvi razvojni fazi v višini 54 tisoč evrov na podjetje. Na voljo bo tudi semenski kapital za zagon inovativnih podjetij v obliki konvertibilnega posojila in v obliki kapitalskega vložka za podjetja v drugi razvojni fazi, ter tvegan kapital prek družb tveganega kapitala.

SID banka - Slovenska izvozna in razvojna banka

Nadaljevala bo z razpisi iz prejšnjega leta za posojila za financiranje obratnega kapitala z ugodno obrestno mero za neposredno financiranje za MSP.

Na voljo so še finančne spodbude za naložbe v učinkovito rabo energije za MSP, posojilo se kombinira z evropskimi nepovratnimi sredstvi.

V letošnjem letu bodo, z nekaj spremembami, ponovili program financiranja tehnološko-razvojnih projektov v obliki dolgoročnih posojil s statusom državne pomoči.

Eko sklad

Za kreditiranje okoljskih naložb je v letošnjem letu predvidenih 35 milijonov evrov. Predvideni so trije javni pozivi za dodeljevanje  posojil – za pravne osebe, občane in občine. Načrtuje se tudi nepovratne finančne spodbude za ukrepe učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije, v skupni vrednosti 21 milijonov evrov, ter nepovratna sredstva za podjetja za nakup ali predelavo električnih vozil.

Kadrovske štipendije

Javni sklad za razvoj kadrov in štipendije bo do konca marca 2015 oziroma do porabe sredstev zbiral vloge za sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem za šolsko oziroma študijsko leto 2015/2015.

Sredstva za spodbujanje zaposlovanja letos v višini 47 milijonov

Letos je za ukrepe spodbujanja zaposlovanja na razpolago manj denarja kot prejšnja leta, večina le-tega bo iz državnega proračuna, zato bo v programe zaposlovanja vključenih manj ljudi.

Konkretnega seznama razpisa za letos še ni, prvi razpis, ki se letos pričakuje, je javno povabilo za usposabljanje na delovnem mestu.

Pri zaposlovanju mladih tudi letos oprostitev plačila prispevkov

Tudi letos imajo delodajalci možnost koristiti spodbude za zaposlovanje mlajših brezposelnih oseb. To pomeni, da bo delodajalec, ki bo za nedoločen čas zaposlil brezposelno osebo, mlajšo od 30 let, ki je vsaj tri mesece pred zaposlitvijo prijavljena v evidenci brezposelnih oseb, za dve leti v celoti oproščen plačil prispevkov delodajalca.

Delodajalci imajo tudi možnost vračila dela pokojninskih prispevkov za prvo zaposlitev mladih za dve leti (v prvem letu v višini 50% plačanih pokojninskih prispevkov delodajalca, v drugem letu pa 30 %), ter za starejše delavce na 60 leti starosti (v višini 50% za zaposlene v delovnem razmerju, ki izpolnjujejo starostni pogoj za pridobitev pravice do predčasne pokojnine). Oprostitev plačila pokojninskih prispevkov za samozaposlene pa lahko koristijo tisti, ki prvič registrirajo dejavnost.

Na voljo so tudi davčne olajšave za zaposlovanje, in sicer za zaposlitev mladih, starejših in invalidov.

Evropska sredstva

V novi finančni perspektivi je za Slovenijo na razpolago 3,3 milijarde evrov kohezijskih sredstev. Prve objave razpisov s strani ministrstev se pričakuje v prvi polovici leta.

Na razpolago pa so tudi drugi programi EU, pri katerih se sredstva črpa neposredno, brez države kot vmesnika. Eden od takih je program Obzorje 2020, ki podpira raziskovalne in inovativne projekte. Program Cosme je namenjen spodbujanju konkurenčnosti malih in srednjih podjetij.

Prebrano 1202 krat Nazadnje urejano na sreda, 04 februar 2015 21:34

Oddajte komentar

Prepričajte se, da vnesete vse obvezne podatke, označene z zvezdico (*). HTML koda ni dovoljena.

Uporabne povezave