Obvestila za javnost

feb  2015 06

Poročilo s 4. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice

Na včerajšnji 4. redni seji Občinskega sveta občine Jesenice je bilo obravnavanih 19 točk, med katerimi je bila najpomembnejša druga obravnava proračuna občine Jesenice za leto 2015. Tega so svetniki sprejeli soglasno.

Občinski svet občine Jesenice je na 4. redni seji Občinskega sveta Občine Jesenice proračun občine Jesenice za leto 2015 obravnaval takoj po potrditvi zapisnikov. Vloženih je bilo 15 amandmajev, od katerih je bilo šest amandmajev sprejetih, pet nesprejetih, štiri amandmaje pa so predlagatelji na podlagi dodatne obrazložitve strokovnih služb umaknili. Največje presenečenje seje je bilo zagotovo končno glasovanje o sprejemu proračuna, saj je za njegov sprejem glasovalo vseh 28 svetnikov.

Svetniki so v nadaljevanju obravnavali predlog dveh odlokov. Pri predlogu Odloka o spremembi odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gledališče Toneta Čufarja je občinska uprava sledila pobudi, dani v preteklem letu, naj se med pogoje za zasedbo delovnega mesta za direktorja javnega zavoda Gledališče Toneta Čufarja Jesenice vključi tudi pogoj 2 leti delovnih izkušenj na vodstvenih in vodilnih mestih, s tem pa se pogoje za zasedbo delovnega mesta direktorja izenači s pogoji pri ostalih dveh javnih zavodih s področja kulture v občini Jesenice. V razpravi so se svetniki strinjali, da bi bilo odlok potrebno spremeniti tudi pri nekaterih drugih določbah, zato predlaganega odloka niso potrdili. Ob obravnavi predloga Odloka o dodeljevanju zagonskih sredstev za novoustanovljena društva, ki izvajajo programe s področja športa v občini Jesenice v prvi obravnavi, se je razvnela širša razprava, ki pa je na koncu odločila v prid potrditvi predloga. Na podlagi omenjenega odloka bo namreč možno objaviti razpis in dodeliti sredstva kot pomoč novoustanovljenim društvom s področja športa v občini Jesenice. Obstoječi in veljavni odlok o dodelitvi sredstev za programe športa v občini Jesenice namreč določa, da morajo vlagatelji na dan razpisa delovati najmanj dve leti, Občina Jesenice pa bi želela podpreti tudi društva s področja športa, ki so se šele ustanovila, še posebej tiste, ki že imajo registrirane tekmovalce in se že udeležujejo večjih državnih in mednarodnih tekmovanj.

Na seji so bili obravnavani tudi predlog Letnega programa športa v občini Jesenice za leto 2015, predlog Letnega programa kulture v občini Jesenice za leto 2015, predlog Letnega programa izobraževanja v občini Jesenice za leto 2015 in predlog Letnega programa humanitarnih društev in invalidskih organizacij v občini Jesenice za leto 2015, poleg teh točk pa tudi predlog sprememb in dopolnitev Meril za vrednotenje športnih programov in meril za vrednotenje dela plačila trenerjev, ki izvajajo programe, namenjene športni vzgoji otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport v občini Jesenice. Vsi predlogi so bili potrjeni.

Kljub nasprotovanju neodvisnih list je bil sprejet predlog Sklepa o načinu financiranja političnih strank v občini Jesenice, ki političnim strankam, ki so glede na rezultat na lokalnih volitvah 2014 do tega upravičene, omogoča mesečno financiranje iz občinskega proračuna. Sprejeli so tudi predlog Sklepa o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena – parc. št. 731/17 k.o. 2176 – Blejska Dobrava.

Svetniki in svetnice so za za petletno mandatno obdobje imenovali direktorico Gornjesavskega muzeja Jesenice. To funkcijo bo tudi naslednjih 5 let opravljala Irena Lačen Benedičič, ki mandat nastopi 1. marca, njeno imenovanje pa stopi v veljavo z dnem pridobitve soglasja Občinskega sveta občine Kranjska Gora kot pristojnega organa soustanoviteljice tega javnega zavoda. Obenem so podali tudi pozitivno mnenje k ponovnemu imenovanju ravnateljice Osnovne šole Toneta Čufarja Jesenice Branke Ščap, ter sprejeli ugotovitveni sklep, da zaradi preoblikovanja v fakulteto in imenovanja njenih novih organov predčasno preneha mandat predstavnikom Občine Jesenice v Upravnem odboru Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice.

Seje se je udeležil tudi direktor Razvojne agencije Zgornje Gorenjske mag. Stevo Ščavničar, ki je svetnikom predstavil Programa dela s finančnim načrtom Razvojne agencije Zgornje Gorenjske za leto 2015. Poleg tega programa dela pa so svetniki sprejeli tudi predlog programa dela Občinskega sveta občine Jesenice za leto 2015 ter Predlog plana graditve in vzdrževanja občinskih cest v obdobju od leta 2015 do leta 2018.

Na zadnji seji občinskega sveta pred občinskim praznikom, ki ga praznujemo 20. marca, svetniki in svetnice praviloma potrjujejo tudi predloge za podelitev priznanj občine Jesenice za trenutno leto. Na včerajšnji seji so tako za častno občanko potrdili dr. Bredo Oblak, redno profesorico glasbene metodike oz. didaktike na Akademiji za glasbo v Ljubljano ter prejemnico Sokratovega odličja in nagrade RS na področju šolstva. Za prejemnike plakete občine Jesenice pa so bili potrjeni prejemnica priznanja dr. Jožeta Potrča za delo v taborniški organizaciji, aktivna članica Društva upokojencev Jesenice in nekdanja predsednica Krajevne skupnosti Sava Majda Gomilšek, Društvo GRS Jesenice ter Fotografsko društvo Jesenice.

Prebrano 1702 krat Nazadnje urejano na sreda, 23 marec 2016 21:26

Oddajte komentar

Prepričajte se, da vnesete vse obvezne podatke, označene z zvezdico (*). HTML koda ni dovoljena.

Uporabne povezave