Obvestila za javnost

jun  2015 19

Poročilo s 7. redne seje Občinskega sveta

Jesenice, 19. junij – Občinski svet občine Jesenice je včeraj na svoji 7. redni seji obravnaval precej obsežen dnevni red. Med drugim je bil potrjen mandat novoizvoljenemu svetniku Juretu Krašovcu, ki je v Občinskem svetu in v Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja zamenjal dr. Ahmeda Pašića, potrjen pa je bil tudi nov predsednik Odbora za proračun in finance, tj. Andrej Lavtar. V drugi obravnavi je bil sprejet tudi Odlok o dodeljevanju sredstev za novoustanovljena društva s področja športa v občini Jesenice, ki je bil na predlog skupine svetnikov umaknjen s 5. redne seje v mesecu marcu.

Po prenehanju mandata Ahmeda Pašića je Občinski svet občine Jesenice na včerajšnji 7. redni seji Občinskega sveta najprej nadomestil manjkajočega člana občinskega sveta in delovnih teles s potrditvijo mandata novim članom. Nov član Občinskega sveta je tako postal Jure Krašovec, ki je gospoda Pašića hkrati nadomestil tudi kot član v Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, nov predsednik Odbora za proračun in finance pa je postal Andrej Lavtar.

Svetniki so po hitrem postopku potrdili predlog Odloka o dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Poldeta Stražišarja Jesenice, Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gledališče Toneta Čufarja Jesenice in predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o dodeljevanju sredstev za izobraževanje v občini Jesenice. Brez posebne raprave sta bila v drugi obravnavi sprejeta tudi predlog Odloka o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Jesenice, predlog Odloka o dodeljevanju finančnih vzpodbud za razvoj gospodarstva v občini Jesenice in predlog Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Perun.

Svetniki so obravnavali tudi predlog Odloka o dodeljevanju sredstev za novoustanovljena društva s področja športa v občini Jesenice v drugi obravnavi. Predlog je bil v prvi obravnavi sprejet brez vsebinskih pripomb, vendar pa do druge obravnave predloga odloka do tega meseca ni prišlo, saj je bila v mesecu marcu točka z dnevnega reda 5. redne seje Občinskega sveta na predlog skupine svetnikov umaknjena. Tokrat so točko svetniki obravnavali – čeprav se je ena od svetniških skupin obravnave in glasovanja v celoti vzdržala – in odlok z večino tudi potrdili. Hkrati so v povezavi z omenjenim odlokom sprejeli tudi predlog Meril za vrednotenje športnih programov za dodelitev zagonskih sredstev za novoustanovljena društva.

Svetniki so obravnavali in sprejeli 2. dopolnitev načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti Občine Jesenice za leto 2015 ter predlog za izvzem službenega stanovanja iz seznama službenih stanovanja in vključitev le tega v seznam neprofitnih stanovanj. Potrdili so tudi predlog za prodajo dela poslovnega deleža v družbi BSC d.o.o. Kranj Občini Žirovnica v višini 4,70 €, s čimer je Občina Jesenice Občini Žirovnica zagotovila ustrezno višino osnovnega vložka in s tem pridobitev glasovalne pravice v družbi BSC d.o.o. Kranj.

Direktorica podjetja Alpetour d.d. Kranj Ivanka Zupančič Gaber in njena sodelavka Damijana Marn sta svetnikom predstavili predlog spremembe cenika prevozov v mestnem potniškem prometu na Jesenicah (povezava do obrazložitve in cenika na: http://www.jesenice.si/obcina-jesenice/obcinski-svet/mandat-2014-2018/zasedanja-os-2014-2018/item/11309-7-seja-os-2010-2014#Tocka_13), ki so ga svetniki potrdili.

S področja volitev in imenovanj je bilo obravnavanih 6 točk, in scer so svetniki v Svet javnega zavoda Center za socialno delo Jesenice imenovali Marijo Mulej, v Svet javnega zavoda Triglavski narodni park Vesno Lavtižar, in v Svet javnega zavoda Občinska knjižnica Jesenice Sonjo Tušar, Ivano Pretnar in Zdenka Tratnika. Iz Sveta javnega zavoda Zavod za šport Jesenice so razrešili dosedanjega člana Petra Mirca in imenovali Alana Babačo, iz Upravnega odbora Jesenice so razrešili dosedanjega člana Primoža Reškovca in imenovali Iva Ščavničarja, iz Sveta Srednje šole Jesenice pa so razrešili Ahmeda Pašića in imenovali Edina Adrovića.

Seznanili so se tudi s tremi poročili, in sicer z letnim poročilom o poslovanju Razvojnega centra Jesenice za leto 2014, ki ga je predstavil direktor podjetja Miha Krisch, s poročilom o izvajanju koncesionirane dejavnosti javnega mestnega prometa in šolskih prevozov na območju občine Jesenice v letu 2014, ki sta ga predstavili direktorica podjetja Alpetour d.d. Ivanka Zupančič Gaber in njena sodelavka Damijana Marn, ter s poročilom o opravljenem nadzoru Zaključnega računa proračuna občine Jesenice za leto 2014, ki ga je predstavila namestnica predsednika Nadzornega odbora občine Jesenice Edina Džamastagić (povezava do vseh poročil: http://www.jesenice.si/obcina-jesenice/obcinski-svet/mandat-2014-2018/zasedanja-os-2014-2018/item/11309-7-seja-os-2010-2014#Tocka_15).

Prebrano 1133 krat Nazadnje urejano na petek, 19 junij 2015 13:46

Oddajte komentar

Prepričajte se, da vnesete vse obvezne podatke, označene z zvezdico (*). HTML koda ni dovoljena.

Uporabne povezave