Skok na osrednjo vsebino

Obvestila za javnost

okt 2015 30

Informacija z 7. redne seje sveta KS Blejska Dobrava

Sedma redna seja Sveta krajevne skupnosti Blejska Dobrava je bila v v četrtek, 29. oktobra 2015, ob 19.00, v prostorih krajevne skupnosti Blejska Dobrava.

Svet KS Blejska Dobrava je najprej pregledal realizacijo sklepov iz zadnje seje.

Vsi sklepi so bili realizirani in potrjeni.

Predsednik je podal še naslednje informacije:

 • Glede vprašanja o nevarnosti plazov na območju Vrš, zaradi golosekov je bil pridobljen ustni odgovor od Civilne zaščite občine Jesenice. Iz odgovora izhaja, da zaenkrat nevarnosti plazov, ki bi ogrožali življenja in premoženje krajanov ni;
 • v mesecu oktobru, mesecu požarne varnosti je bila organizirana akcija »pregled gasilnih aparatov«, ki jih imajo krajani doma. Akcija je potekala 10. 10. 2015 skupaj s PGD Blejska Dobrava in GARS Jesenice. Bila je uspešna, odziv krajanov je bil dober. Glede na odziv krajanov se akcijo ponovi tudi v prihodnjem letu;

Predsednik je podal informacije o fazah posameznih projektov, ki potekajo na območju krajevne skupnosti in sicer:

 1. Izvaja se prva faza obnove igrišča. Določena količina del bo opravljena letos, nadaljevanje pa sledi takoj spomladi. Ko bo obnova zaključena, bo igrišče oddano v upravljanje Zavodu za šport Jesenice.
 2. Za »obvoznico Lipce« manjka še eno soglasje, ki ga je potrebno od vseh mejašev pridobiti za čas gradnje. Predvideva se, da bo to dobljeno v začetku novembra, nato bodo pogoji za izdajo gradbenega dovoljenja izpolnjeni.
 3. Komunalna direkcija Občine Jesenice bo na prvo naslednjo sejo občinskega sveta dala pobuda za odkup zemljišč potrebnih za gradnjo avtobusne postaje, razširitev ceste, gradnjo pločnika in prestavitev javne razsvetljave od Sumide do hiše Blejska Dobrava 125, pri Obrtno poslovni coni Črna vas.
 4. Do začetka gradnje »vaškega jedra«, kljub v proračuni občine za leto 2015 predvidenih 36.000 evrov, letos zaradi pomanjkanja finančnih sredstev ni prišlo. Občina bo podala vlogo za podaljšanje gradbenega dovoljenja, ki bo letos poteklo, dela pa naj bi se v okviru predvidenih sredstev v proračunu Občine za leto 2016, začela v letu 2016.
 5. Za projekt gradnje pločnika in kanalizacije na Kočni je treba najprej pridobiti soglasja vseh lastnikov zemljišč na predvideni trasi. Vod kanalizacije in pločnik naj bi potekal gledano v smeri proti Bledu, po desni strani do avtobusne postaje, od tam dalje pa po levi strani ceste. Z gradnjo kanalizacije in pločnika se bodo morali asfaltirati tudi vsi cestni priključki na območju gradnje. Za zbiranje soglasij, za vpis služnosti v zemljiško knjigo, se bosta angažirala svetnika Sveta Krajevne skupnosti gospod Bojan Dornik in gospod Anton Hribar.
 6. Glede prevozov gramoza za potrebe gradnje na območju Peruna ni ničesar novega. V skladu z odlokom se bodo prevozi začeli opravljati po izgradnji obvoznice Lipce.
 7. Nova Uredba, ki bo določala roke in pogoje gradnje kanalizacije, še ni sprejeta. Pričakuje se, da bo rok za dokončno gradnjo kanalizacijskih omrežij podaljšan. Do tedaj krajani uporabljajo obstoječe greznice.

Predsednik je predlagal program prednovoletnih aktivnosti v krajevni skupnosti Blejska Dobrava, in sicer:

 • 10. december ob 16.00 bo sprejem in novoletno obdarovanje starejših krajanov v gostilni pri Jurču.
 • 22. decembra, predvidoma ob 16 uri bo pohod otrok iz vrtca - kolednikov po vasi, ob 17.30 bo prižiganje lučk na novoletni jelki v vaškem jedru, kjer bo otroke obiskal Božiček.
 • 26. decembra bo tradicionalna prireditev »Žegnanje konj«.

Predsednik je prisotne seznanil z odločbo o spremenjenem prometnem režimu ob 1. novembru, na Blejski Dobravi. Ker je bila z odločbo zapora že 30. 10. 2015 od 7. ure zjutraj, je direktorju Komunalne direkcije predlagal, da JEKO IN naloge začne izvajati šele ob 14.00 uri, istega dne. Vzrok za podajo predlogo, ki je bil sprejetje v potrebi prevozov s velikimi tovornimi vozili, ki do Črne vasi in v SUMIDO vozijo skozi Lipce. V primeru zapore in obratnega enosmernega prometa prevozi nebi bili mogoči.

Občinski svetnik gospod Andrej Černe je glede proračuna, ki je trenutno v javni obravnavi povedal, da so se na kolegiju župana in političnih strank pogovarjali o zmanjšanem obsegu proračuna. Proračun za leto 2016 bo zmanjšan za okoli 7 milijonov evrov. Vzrok je v še vedno veljavi zakonski določbi, ki določa znesek »glavarine« v višini 516 evrov.

 

S spoštovanjem,

Anton Hribar
predsednik Sveta
KS Blejska Dobrava

Prebrano 1886 krat Nazadnje urejano na torek, 10 maj 2016 08:23

Oddajte komentar

Prepričajte se, da vnesete vse obvezne podatke, označene z zvezdico (*). HTML koda ni dovoljena.

Uporabne povezave