Obvestila za javnost

maj 2016 09

Informacija z 10. redne seje sveta KS Blejska Dobrava

V četrtek, 14. aprila 2016, je bila v pisarni krajevne skupnosti na Blejski Dobravi sklicana 10. redna seja Sveta krajevne skupnosti Blejska Dobrava.

Opravljen je bil pregled zapisnika in realizacije sklepov 9. seje, podana pa so bila še dodatna pojasnila:

 • Glede ureditve prostorov, ki služijo tudi za volišče na Kočni, bo problematika ustno predstavljena pristojnim na občini Jesenice.
 • Na predlog za postavitev rumene utripajoče luči na prometni znak pri stavbi KS, ki opozarja na dimenzije železniškega podvoza, smo prejeli odgovor, da postavitev luči ni smotrna, ker se bo začela gradnja obvoznice.
 • Javni dražbi hiše na naslovu Blejska Dobrava 1 nista bili uspešni, zato Občina vodi nadaljnje postopke s pogajanji.
 • Na Občini Jesenice je bil 16. 3. 2016 sestanek s predstavniki občine, Slovenskih železnic in pristojnih ministrstev, kjer so se dogovorili za reševanje problematike na območju celotne občine, ki je v pristojnosti SŽ ali RS. Dogovor je bil, da bodo z reševanjem problematike začeli letos.
 • Opravljen je bil ogled prometne signalizacije in krajev, kjer so potrebe po postavitvi javne razsvetljave. Iz odgovora na naš zapisnik je razvidno, da je večina predlogov potrjenih in bodo realizirani v prihodnje.

Po pregledu zapisnika je bilo ugotovljeno, da so vsi sklepi realizirani. Po seznanitvi s sklepi je bil zapisnik soglasno sprejet in sklepi potrjeni.

Predsednik Sveta KS je prisotne seznanil tudi z opravljenimi aktivnostmi v času med sejama, in sicer:

 • 7. 3. je bil skupaj z gospodom Sašom Oblakom s Komunalne direkcije opravljen pregled cest in objektov v zvezi z komunalnim planom za 2016.
 • 9. 3. je bil skupni sestanek z izvajalcem del in investitorjem za dokončanje I. faze gradnje igrišča na Blejski Dobravi.
 • 11. 3. je predsednik pripeljal vertikalno lato s podstavkom in jo postavil na vogal pod žleb pri vhodu v telovadnico.
 • 12. 3. se je predsednik sveta udeležil občnega zbora Agrarne skupnosti Blejska Dobrava. Ponudil je pomoč pri njihovi dejavnosti, v okviru pristojnosti Sveta KS. Izraženo je bilo nezadovoljstvo posameznikov, ker se cesta iz Blejske Dobrave do Kavčk z nasipanjem širi. Zaradi tega je predlagal, da lastniki zemljišč Občini predlagajo odmero širine ceste, da v prihodnje ne bo težav.
 • 29. 3. je bil opravljen pregled vseh cest, kjer je potrebna ureditev, skupaj z gospodom Blažem Knificem iz JEKO-IN.
 • 30. 3. je bil opravljen ogled prometne signalizacije in javne razsvetljave z gospo Andrejo Sirk. Na podlagi izdelanega zapisnika smo prejeli odgovor, da bo večina naših predlogov v prihodnje realiziranih.
 • 1. 4. se je predsednik udeležil odmere zemljišč v Črni vasi, kjer se bodo gradili pločnik, križišče in avtobusno postajališče.
 • 6. 4. se je predsednik udeležil seje krajevnega odbora ZZB za vrednote NOB. Dogovorjeno je bilo, da se v okviru čistilne akcije očisti objekt G8 na Kočni. Prav tako bo ZZB za vrednote NOB za 27. 4. nabavila in položila vence na spominska obeležja, Krajevna skupnost pa bo vence nabavila za krajevni praznik in bodo nato skupno položeni.
 • 7. 4. so bile opravljene priprave za izvedbo čistilnih akcij, ki so se izvajale 11. in 12. 4. na celotnem območju KS. Udeležba na akcijah je bila dobra, ugotovljeno je bilo, da je odpadkov vsaj tretjino manj kot lani. Na akcijah je sodelovalo 38 krajank in krajanov, od teh 5 oba dneva. Na podlagi sklepa sveta KS se osebam, ki so aktivno sodelovale oba dneva čistilne akcije, pošlje pisne zahvale.
 • Predsednik je poročal o sklepih 4. seje sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin, ki je bila 13. 4. 2016.

Projekti na območju KS potekajo po programu.

 • Odpiranje ponudb za gradnjo obvoznice Lipce bo 19. 4. In se ga bo kot občan udeležil predsednik sveta KS.
 • Dela na igrišču so se začela izvajati in bodo končana do konca maja.

Svet KS je na predlog občinskega sveta ponovno obravnaval osnutek Odloka o ustanovitvi Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin občine Jesenice. Svet KS je soglasno sprejel sklep, da je član Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin občine Jesenice, vsakokratni predsednik Sveta KS.

Svetniki so podali pobudo, da se na krajih kjer so na cestah v križiščih postavljena ogledala, da se nabavijo taka, ki se ne rosijo.

 

Anton Hribar
predsednik Sveta KS Blejska Dobrava

Prebrano 1401 krat Nazadnje urejano na torek, 10 maj 2016 14:34

Oddajte komentar

Prepričajte se, da vnesete vse obvezne podatke, označene z zvezdico (*). HTML koda ni dovoljena.

Uporabne povezave