Skok na osrednjo vsebino

Obvestila za javnost

jun  2016 13

Informacija z 11. redne seje sveta KS Blejska Dobrava

Enajsta redna seja Sveta krajevne skupnosti Blejska Dobrava je bila v četrtek, 9. junija 2016 ob 19.00, v pisarni krajevne skupnosti na Blejski Dobravi.

Opravljen je bil pregled zapisnika in realizacije sklepov 10. seje, ki je bila v prostorih KS, 14. 4. 2016, ob 19.00 uri. Ob tem so bila podana dodatna pojasnila in sicer:

  • Glede ureditve prostorov, ki služijo tudi za volišče na Kočni, bo problematika pisno predstavljena načelnici UE Jesenice. Prav tako bomo skušali skleniti dogovor z gasilci PGD Blejska Dobrava, da so najemniki prostora še naprej, stroške pa krije KŠD Obranca.
  • Predsednik je povedal, da so svetilke javne razsvetljave ob desni strani ceste na klancu proti hiši Blejska Dobrava 110 že nameščene, predlagane svetilke JR na Kočni pa so uvrščene v plan.
  • Budnica na Lipcah je bila zelo uspešno izvedena.
  • Prenesel je informacijo glede prometnih ogledal z lastnim ogrevanjem. Taka ogledala so prevelik strošek.

Po pregledu zapisnika je bilo ugotovljeno, da so vsi sklepi realizirani. Po seznanitvi s sklepi je bil zapisnik soglasno sprejet in sklepi potrjeni.

Predsednik Sveta KS je prisotne seznanil s potekom del na projektih, ki jih izvaja Občina Jesenice na območju KS in sicer:

  • 1. 6. 2016 je bil opravljen ogled in prevzem del 1. faze gradnje igrišča Blejska Dobrava. Skupaj z Občino Jesenice bo po tehničnem prevzemu, županu predlagana svečana otvoritev. Predsednik se o izvedbi otvoritve dogovori z županom.
  • Izbran je bil izvajalec gradnje obvoznice Lipce, in sicer je to Gorenjska gradbena družba d. d., s katero bo v kratkem župan podpisal pogodbo.
  • Občina Jesenice je odkupila zemljišča za širitev ceste v Črni vasi za pločnik in križišče. Prav tako bodo izvedene zamenjave zemljišč za potrebe izogibališč ob makadamski cesti čez polje proti Kavčkam.
  • Na Oddelku za gospodarstvo bodo začeli z zbiranjem ponudb za začetek gradnje vaškega jedra, ki naj bi za začetek zajemala vsaj elektrifikacijo območja. S prostovoljnim delom bi lahko deloma uredili to območje, tako da deponija za hlodovino na tem mestu ne bo več mogoča.
  • V pogovorih s predstavniki občine Gorje je predsednik dobil informacije o ureditvenem načrtu za parkirišče ob vstopu v sotesko Vintgar z gorjanske strani. Ko bo načrt v javni obravnavi bomo pri tem aktivno sodelovali.

Svet KS je sprejel sklep, da se v priprave za izvedbo praznovanja krajevnega praznika povabi predstavnike društev in podružnične šole, zato bo v ta namen sklican poseben sestanek.

Za podelitev priznanja KS se pripravi razpis, ki se objavi na oglasni deski in na spletni strani KS.

Pristojnim službam bo podan predlog za postavitev dodatnih obvestilnih tabel in smerokazov za pešpoti v in iz Vintgarja.

Svetnikom KS in krajanom se predlaga, da v naseljih KS fotografirajo cvetlične nasade na vrtovih, balkonih in oknih ter fotografije s podatki o lastnikih pošljejo KS, da jih posredujemo občinski komisiji.

Delegacija iz KS, ki jo bo vodil podpredsednik Sveta KS Božo Pogačar, se udeleži praznovanja krajevnega praznika v pobrateni KS Grgarske Ravne Bate.

Preveri se lastništvo hiše in parcele (Božena Brgant z Jesenic) na kateri rastejo alergene rastline in se ji preko pristojne službe občine naloži čiščenje okolice.

Na Lipcah ob blokih so žice daljnovoda zelo nizko in obstaja bojazen, da bi traktoristi pri kmečkih opravilih lahko s priključki zadeli vanje. O tem se pisno obvesti upravljavca daljnovoda.

Na parkirnem prostoru ob pokopališču – približno do polovice ter ob cesti na Lipcah, kjer se parkira takoj za križiščem levo od uvoza, se zarišejo modre cone, ki jih bo nadziral MIR.

Svet KS je sprejel sklep, da se preveri možnost postavitve kontejnerja za zbiranje odpadnega papirja, ki ga zbirajo gasilci PGD Blejska Dobrava, za dejavnost mladih. Če bo zadeva izvedljiva in finančno sprejemljiva, bo kontejner postavljen ob gasilskem domu.

 

Anton Hribar
predsednik Sveta KS Blejska Dobrava

Prebrano 1685 krat Nazadnje urejano na četrtek, 23 junij 2016 08:35

Oddajte komentar

Prepričajte se, da vnesete vse obvezne podatke, označene z zvezdico (*). HTML koda ni dovoljena.

Uporabne povezave