Obvestila za javnost

dec  2016 09

Poročilo s 17. redne seje Občinskega sveta Občine Jesenice

Jesenice, 9. 12. 2016 – Občinski svet je na svoji 17. redni seji obravnaval 17 točk dnevnega reda, med katerimi je bila zagotovo najpomembnejša druga obravnava proračuna občine Jesenice za leto 2017. Občinski svet je proračun za prihodnje leto potrdil soglasno – vseh 27 prisotnih svetnikov je namreč glasovalo za predlog proračuna.

Občinski svet je na 17. redni seji odločal o predlogu za prenehanje obratovanja žičnice Španov vrh. Soglasje za prenehanje obratovanja žičnice je od 26 prisotnih svetnikov potrdilo 17 svetnikov, 4 pa so bili proti. V nadaljevanju je Občinski svet potrdil še 1. dopolnitev Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem za leto 2017 in predlog Načrta ravnanja s premičnim premoženjem, s katerim se za leto 2017 načrtuje prodaja žičniške naprave in teptalnega stroja Kassbohrer Pisten Bully 300 W.

V nadaljevanju je Občinski svet soglasno potrdil predlog za pristop Občine Jesenice k Združenju zgodovinskih mest Slovenije, katerega že izvedene in načrtovane dejavnosti sovpadajo tudi z zastavljenimi cilji Občine Jesenice na področju turizma in kulturne dediščine.

Občinski svet občine Jesenice je na 17. redni seji Občinskega sveta občine Jesenice obravnaval tudi proračun občine Jesenice za leto 2017 v drugi obravnavi. Na pripravljen predlog proračuna je bil vložen en amandma, s katerim se je zagotovilo sredstva za nadaljevanje projekta Anima sana, ki ga izvaja Razvojna agencija Zgornje Gorenjske. Proračun je bil ob koncu obravnave sprejet soglasno, saj je vseh 27 prisotnih svetnikov podprlo pripravljen predlog proračuna.

Svetniki in svetnice so po skrajšanem postopku obravnavali predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju samostojnega visokošolskega zavoda Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice v Fakulteto za zdravstvo Jesenice. Občinski svet je predlog Odloka sprejel in s tem potrdil predlog Fakultete za preimenovanje iz Fakultete za zadravstvo Jesenice v Fakulteto za zdravstvo Angele Boškin. Po skrajšanem postopku je Občinski svet sprejel tudi predlog Odloka o dopolnitvi odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Jesenice UPB 2.

V prvi obravnavi je Občinski svet potrdil predlog Odloka o dodeljevanju sredstev za sofinanciranje priprave in izvedbe prireditev za ohranjanje tradicij NOV in osamosvojitvene vojne za Slovenijo, tradicionalnih prireditev in obletnic delovanja društev, združenj in neprofitnih organizacij v občini Jesenice, s katerim se določajo namen, upravičenci, pogoji in postopek dodeljevanja sredstev proračuna Občine Jesenice, ki so namenjena za sofinanciranje priprave in izvedbe prireditev za ohranjanje tradicij NOV in osamosvojitvene vojne za Slovenijo, tradicionalnih prireditev, ter okroglih obletnic delovanja društev in neprofitnih organizacij v občini Jesenice. Ravno tako je bil v prvi obravnavi sprejet tudi predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o dodeljevanju sredstev za programe s področja športa v občini Jesenice, ki ga je potrebno uskladiti z Izvedbenim načrtom Nacionalnega programa šp+orta v Republiki Sloveniji za obdobje 2014 – 2023.

Na seji so bili obravnavani tudi predlog Letnega programa športa v občini Jesenice za leto 2017, predlog Letnega programa kulture v občini Jesenice za leto 2017, predlog Letnega programa izobraževanja v občini Jesenice za leto 2017 in predlog Letnega programa humanitarnih društev in invalidskih organizacij v občini Jesenice za leto 2017. Predlogi vseh letnih programov so bili sprejeti.

Občinski svet občine Jesenice je na 17. redni seji dal soglasje k imenovanju direktorja OZG, OE Zdravstveni dom Jesenice. Soglasno je bil sprejet sklep, da se da soglasje k imenovanju prim. Saša Letonja, dr. med. spec. za direktorja Zdravstvenega doma Jesenice za mandatno obdobje 2017 – 2021. Občinski svet je sprejel tudi ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članu Občinskega sveta občine Jesenice ter članu Odbora za proračun in finance.

Svetniki so na koncu potrdili še predlog Poročila župana o realizaciji sklepov, sprejetih na sejah Občinskega sveta občine Jesenice za mandatno obdobje 2014 – 2018 ter predlog Poročila št. 2 o realizaciji Akcijskega programa varstva okolja za leto 2016, v katerem so bile prikazane naloge, ki so bile dosedaj že izvedene v okviru Akcijskega programa vasrtva okolja za leto 2016.

Prebrano 2049 krat Nazadnje urejano na petek, 09 december 2016 12:56

Oddajte komentar

Prepričajte se, da vnesete vse obvezne podatke, označene z zvezdico (*). HTML koda ni dovoljena.

Uporabne povezave