Skok na osrednjo vsebino

Obvestila za javnost

maj 2019 09

Poročilo NIJZ: Zdravje v občini Jesenice

Zdravje, ki prebivalkam in prebivalcem Slovenije predstavlja najvišjo vrednoto, je tesno povezano z družbenimi in ekonomskimi razmerami, v katerih ljudje živijo, pa tudi z individualnimi lastnostmi posameznika. Sodobni pristopi pri obravnavi zdravja poleg vpliva determinant zdravja vključujejo še neenakosti v zdravju.

Zdravje prebivalcev občine Jesenice smo ocenili na osnovi podatkov za leto 2016 in spremljanja trendov. V primeru, da podatki niso bili dostopni na ravni občine, smo jih prikazali na ravni Upravne enote (UE), saj občani Jesenic predstavljajo več kot dve tretjini prebivalcev UE Jesenice.

Povzetek

V občini Jesenice, v kateri je leta 2016 živelo 20.713 prebivalcev, od teh dobra polovica moških, se je rodilo manj prebivalcev, kot jih je umrlo, tudi priselilo se jih je manj, kot se jih je odselilo, kar je vodilo v negativen prirast prebivalstva. V primerjavi z regijo in s Slovenijo je občina Jesenice predstavljala nevitalno območje z relativno starim prebivalstvom. Izobrazbena struktura prebivalcev občine Jesenice je bila slabša kot v regiji in v Sloveniji, registrirana brezposelnost manjša kot v Sloveniji, se je pa kazal primanjkljaj delovnih mest. Po indeksu razvitosti je občina še presegala slovensko povprečje, a je ta v upadu. Po kazalniku socialno-ekonomskega primanjkljaja (leto 2011) je bila občina Jesenice najslabša v regiji.

Življenjski slog je eden od dejavnikov, ki sovplivajo na zdravje posameznika:

 • prebivalci občine Jesenice so pomembno bolj kot v Sloveniji obremenjeni s slabšo gibalno učinkovitostjo in prekomerno prehranjenostjo otrok (delež debelih osnovnošolcev in srednješolcev se še povečuje) ter z večjo razširjenostjo kajenja med odraslimi (višji je delež rednih in občasnih kadilcev);
 • pri odraslih prebivalcih UE Jesenice se v primerjavi z regijo in Slovenijo nakazuje še:
  • večja obremenjenost s stresom, med vzroki izstopajo slabi materialni pogoji za življenje;
  • manjši delež telesno dejavnih odraslih, več jih tudi poroča, da ne morejo biti telesno dejavni zaradi bolezni ali invalidnosti;
  • večji delež prekomerno prehranjenih (ITM 25 ali več);
  • večja obremenjenost s pasivnim kajenjem, ki pa se zmanjšuje;
  • večja razširjenost visoko tveganega opijanja (pitja večjih količin alkoholnih pijač ob posamezni pivski priložnosti);
  • višji delež odraslih, ki si zob nikoli ne umivajo, se pa skrb za ustno zdravje izboljšuje;
 • dobra polovica odraslih v UE Jesenice se glede na prehranske smernice nezdravo prehranjuje, podobno kot v Sloveniji;
 • podobno kot v Sloveniji pa prebivalci UE Jesenice ocenjujejo tudi skrb za lastno zdravje in sicer, skoraj dve tretjini, da zelo dobro in kar dobro skrbijo za svoje zdravje, premalo dobra četrtina, skoraj nič slaba 2 %, neopredeljenih pa je slaba desetina.

Svoje bivalno okolje prebivalci UE Jesenice ocenjujejo kot bolj hrupno v primerjavi s prebivalci regije in Slovenije, ocena se celo slabša.

Zdravstvena služba, ki je le eden od dejavnikov, ki vplivajo na zdravje, je v občini organizirana na primarni in sekundarni ravni. Organizacija primarne ravni zdravstvenega varstva je v domeni občine, sekundarne pa v domeni države. Za primarno raven v občini Jesenice velja, da je v splošni/družinski medicini, v zdravstvenem varstvu otrok in mladine ter v otroškem in preventivnem zobozdravstvu število pacientov na zdravnika/zobozdravnika višje, v zdravstvenem varstvu žensk in splošnem zobozdravstvu pa nižje od slovenskega povprečja.

Prebivalci UE Jesenice so pogosteje vabljeni na preventivne preglede, na katere se tudi bolje odzivajo, kot v Sloveniji. Bolje pa prebivalci te občine poznajo tudi delavnice svetovanja za spremembo življenjskega sloga, ki potekajo v zdravstveno vzgojnih centrih v zdravstvenih domovih. Manj kot v Sloveniji pa se odzivajo v državne presejalne programe. Odzivnost v program Svit (program presejanja in zgodnjega odkrivanja predrakavih sprememb in raka na debelem črevesu in danki) se sicer izboljšuje, v programu ZORA (program zgodnjega odkrivanja predrakavih sprememb materničnega vratu) pa se pregledanost slabša.

Svoje zdravje odrasli prebivalci občine Jesenice ocenjujejo podobno kot prebivalci Slovenije in sicer, da je le-to dobro, jih navaja 64 % (v UE 63 %). Se pa lastna ocena zdravja v UE Jesenice glede na leto 2012 slabša, skoraj podvojil se je delež oseb, ki svoje zdravstveno stanje ocenjujejo kot zelo slabo. Kot najpogostejše bolezni in stanja, ki so jih pri njih odkrili zdravniki, prebivalci UE Jesenice navajajo zvišan krvni tlak (28 %), zvišane maščobe v krvi (26 %) ter bolezni in okvare hrbtenice (22 %) in so iste kot v regiji in državi. Glede na leto 2012 naj bi zdravniki odkrili več skoraj vseh bolezni in stanj, še zlasti jetrne ciroze, srčnega popuščanja in prebolele srčne kapi. Več poročajo tudi o nespečnosti, depresivnem stanju in zobobolu ter o težjem obvladovanju napetosti, stresa in pritiskov. Povišane vrednosti krvnega sladkorja ima četrtina odraslih. V primerjavi z Gorenjsko in Slovenijo prebivalci UE Jesenice pogosteje poročajo o:

 • obiskovanju zdravnika (družinskega, drugih specialistov in zobozdravnika);
 • odsotnostih z dela zaradi bolezni ali poškodb;
 • težavah z nespečnostjo, zobobolom in vztrajnimi napadi kašlja.

Zdravstveno statistični podatki kažejo, da se odrasli prebivalci občine Jesenice pogosteje zdravijo v bolnišnici zaradi srčne kapi in bolezni, neposredno povezanih s pitjem alkohola, pri njih je več na novoodkritih primerov raka (še zlasti raka pljuč), zaradi zdravstvenih razlogov so v povprečju skoraj štiri dni dlje odsotni z dela. V občini je tudi višja splošna umrljivost kot v Sloveniji. Delež prejemnikov pomoči na domu zaradi starosti ali pojavov, ki spremljajo starost, je v občini Jesenice višji kot v Sloveniji.

Zdravje prebivalcev občine Jesenice lahko ocenimo kot slabše kot je v regiji in v državi. Za preprečevanje in zmanjševanje neenakosti v zdravju so potrebni ukrepi na ravni družbe, ki lahko pomembno prispevajo k izboljšanju zdravja prebivalcev določenega področja. Zato je pomembno, da prepoznamo dejavnike, ki jim je v občini na področju varovanja in krepitve zdravja potrebno nameniti največ pozornosti ter, da se zdravje dosledno vključuje v vse lokalne politike.

Več o poročilu med priloženimi dokumenti.

Dodatne informacije

 

Prebrano 2339 krat Nazadnje urejano na torek, 28 maj 2019 12:10

Oddajte komentar

Prepričajte se, da vnesete vse obvezne podatke, označene z zvezdico (*). HTML koda ni dovoljena.

Uporabne povezave